Terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG); Foto: Jan Arrhénborg / AGA / Wikimedia Commons

Terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG); Foto: Jan Arrhénborg / AGA / Wikimedia Commons

Ekonomika

ZMATEK A CHAOS: Lodě plné plynu čekají u evropských břehů. Nemá je kdo zpracovat

U břehů Španělska, Portugalska, Velké Británie a dalších evropských zemí stojí desítky lodí plných zkapalněného zemního plynu (LNG). Po tomto fosilním palivu je nyní velká poptávka, přesto se lodě které plyn dovážejí zasekly u evropských břehů. Uvádí to ve svém článku britská BBC (viz ZDE).

Nepřipravená infrastruktura

Vzhledem k tomu, že se LNG nadále dováží na pevninu, zůstává poptávka po zařízeních, která tuto kapalinu ohřívají a přeměňují zpět na plyn, vysoká. Takových zařízení není v Evropě mnoho, mimo jiné proto, že se kontinent dlouho spoléhal na plyn dodávaný plynovody z Ruska. „To je jeden z důvodů, proč lodě LNG stojí ve frontě na přístup k terminálům pro znovuzplyňování. Německo a Nizozemsko mezitím investovaly do nových zařízení a některá z nich, postavená z přestavěných lodí na LNG by měla být uvedena do provozu až za několika měsíců,“ vysvětluje Fraser Carson, analytik společnosti Wood Mackenzie.

Zbrklé nákupy za přemrštěné ceny

„Evropské státy se v létě vrhly do nákupů plynu, aby co nejrychleji naplnily zásobníky s plynem. Plné zásobníky zajistí, že v zimě budou mít k dispozici dostatek paliva pro pokrytí energetických potřeb,“ popisuje Carson. Jediným negativem je cena plynu. Vysoká poptávka po plynu znamená, že země zaplatily mimořádné částky za jeho zajištění. Původním cílem jednotlivých zemí bylo do 1. listopadu naplnit zásobníky na 80 % jejich celkové kapacity. Tento cíl byl splněn a překročen s velkým předstihem. Podle nejnovějších údajů jsou nyní zásobníky naplněny z téměř 95 % a klíčovou roli při dosažení tohoto stavu v Evropě sehrál právě dovoz LNG.

Zpracoval Rudolf Hruboň