Dodnes se ve Vietnamu rodí děti s postižením způsobeným touto látkou; Foto: Alexis Duclos / Wikimedia Commons

Dodnes se ve Vietnamu rodí děti s postižením způsobeným touto látkou; Foto: Alexis Duclos / Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: Agent Orange neboli chemická válka USA

Před 61 lety, 10. srpna 1961, byla poprvé ve Vietnamu americkými vojsky použita směs 2 herbicidů (prostředků na hubení plevele) pod kódovým názvem Agent Orange. Vedlejším produktem při výrobě jedné ze složek Agent Orange byl vysoce jedovatý dioxin. Celosvětově byly největšími výrobci Agent Orange americké agrochemické firmy Monsanto (vyrábí např. známý herbicid Roundap) a Dow Chemical.

Použití během války ve Vietnamu

V letech 1962 až 1971 byla tato směs během tzv. 2. vietnamské války použita Spojenými státy americkými v jižním Vietnamu a v přilehlých územích dalších států s cílem zničit rostlinstvo v rozsáhlých oblastech tak, aby mohly být snáze bombardovány základny a zásobovací trasy nepřátelských jednotek. Roztok byl rozprašován z letadel, vrtulníků i pozemních vozidel na lesy a na zemědělskou půdu.

Rozprašování Agent Orange nad vietnamskou džunglí; Foto: Brian K. Grigsby, Wikimedia Commons

Masivní zdravotní postižení obyvatel

Odhaduje se, že celkem bylo rozprášeno asi 70 tisíc tun defoliantů, které mohly obsahovat asi 150 kg dioxinu. Použití této chemikálie byly v vietnamské válce vystaveny milióny vietnamských obyvatel. Následky expozice zahrnovaly rakovinu, mentální postižení, defekty pokožky, neurologické defekty a vrozené malformace a novotvary u nově narozených. Látka jim poškodila přímo genetickou výbavu, proto se oběti trpící těmito příznaky rodí dodnes.

Zdroj: Wikipedia.org

Zpracoval Rudolf Hruboň