Ilustrační foto: mos.ru / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: mos.ru / Wikimedia Commons

Domácí

ZAČALA PLATIT vyhláška o povinném očkování proti COVIDu. Koho se týká?

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška, jež od března zavádí povinné očkování proti COVIDu-19 pro lidi nad 60 let a vybrané profese, u kterých více hrozí nákaza koronavirem.

Koho se týká

Vyhláška zavádí povinnost nechat se proti COVIDu očkovat pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Povinnost by měla platit také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky. Vyhlášku předkládá současné vedení ministerstva zdravotnictví krátce před koncem svého mandátu. Někteří zástupci nově nastupující vlády jsou proti povinnému očkování lidí nad 60 let, je to podle nich pro tuto skupinu diskriminační. U profesí chtějí nechat rozhodnutí na jejich profesních organizacích.

Povinné očkování má v ČR tradici

V ČR se zatím lidé povinně očkují proti 11 nemocem, většina vakcín se podává v dětském věku. Jsou to například látky proti spalničkám, tetanu nebo záškrtu, které se díky očkování v ČR prakticky nešíří. Podle dat Státního zdravotního ústavu nebyl u těchto nemocí zachycen do konce listopadu ani jeden případ. Také u dalších nemocí vyhláška už počítá s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného systému se očkují proti žloutence typu A a B, proti žloutence B také zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů.

Zpracoval Rudolf Hruboň