Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: pixabay.com

Domácí

POKRYTECTVÍ: Vláda odmítla zákony proti lichvě

Předlohu komunistických poslanců, která míří proti lichvářským půjčkám, odmítla na dnešním jednání česká vláda. Nesouhlasné stanovisko vlády dostala také podobně zaměřená norma z dílny poslanců SPD. Obě normy i přes nesouhlasné stanovisko kabinetu posoudí Sněmovna.

Lichvářské půjčky prý návrh neřeší

Oblast úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty dostatečně řeší nynější zákony, problematiku lichvářských půjček v šedé ekonomice by poslanecké návrhy nevyřešily, řekla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Problematiku úroků podle ní řeší zákon o spotřebitelském úvěru z roku 2016, který údajně oceňují odborníci, nevládní organizace i Česká národní banka. Výši úroků navíc podle ministryně upravuje i judikatura trestních i civilních soudů. Navrhované zákony by podle Schillerové nevyřešily problematiku půjček v šedé ekonomice, které poskytují lidé a organizace bez povinné registrace, a tedy bez splnění podmínek ČNB. “Proto jsme tyto návrhy odmítli, neřeší problémy, které jsou,” řekla Schillerová.

“Rozhodnutí vlády mě mrzí, chtěli jsme tím otevřít diskusi, aby se řešil základní problém zadlužování občanů ve společnosti,” reagoval za předkladatele normy předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič. Ambicí předlohy je, aby se zpřísnění lichvy promítlo do našeho právního řádu. “A aby se odstranil jeden ze základních problémů, proč se lidé dostávají do tíživých sociálních situací, které se musí následně řešit úpravou exekucí a insolvencí,” zdůraznil Grospič. Podotkl, že mediální prostor je zasycený reklamami na nejrůznější půjčky, jednotlivci i instituce se předhánějí v jejich takzvané výhodnosti a zcela evidentně potom nastupují lichvářské úroky. “Víme, že existuje obecná úprava v občanském zákoníku a v trestním zákonu, ovšem ta odkazuje na soudní judikaturu, to znamená, že každý případ musí rozhodovat soud a je potřeba, aby byly stanoveny alespoň formálně právní hranice, co už bude skutečně považováno za lichvu,” vysvětlil Grospič.

Začít s potíráním lichvy jako takové

Komunisté si od změn slibují větší ochranu spotřebitele a snazší rozhodování soudů. Při projednávání normy ve Sněmovně se však nebudou bránit diskusím o úpravách ani případnému kompromisu. “Jde nám o to, aby se úprava, která dnes je v občanském zákoníku a v trestním zákonu a zcela evidentně neplní svůj účel, změnila, protože v podstatě jenom velice malá část lichvářských úroků a půjček je nějakým způsobem postihnuta, a to až po poměrně dlouhých soudních sporech, tak chceme, aby se tato pravidla nastavila a aby se tomu už předcházelo,” uvedl Grospič. “My řešíme insolvence, řešíme exekuce, ale kdyby se začalo s potíráním lichvy jako takové, tak se výrazně uleví právě třeba potom následným řešením, které vyplývají z exekucí a z insolvencí,” dodal. Dnes je podle něj stav, kdy je sice stylisticky jasné, co je lichva, ale posuzování každého konkrétního případu je velice složité a zejména fyzické osoby se velice těžce domáhají skutečného posouzení, jestli o lichvu jde či nikoliv.

Podle návrhu by roční procentní sazba nákladů úvěrů (RPSN) nesměla překročit desetinásobek reposazby stanovené Českou národní bankou. Jinak by se jednalo o lichvu, která by znamenala hrozbu až dvouletého vězení nebo peněžitého trestu. Dvoutýdenní reposazba nyní činí 1,75 procenta. Předloha navíc mění nynější právní úpravu lichvy celkově. Její současné řešení je podle autorů návrhu velmi formální a spoléhá na rozhodovací praxi soudů, která je podle nich nejednotná. Komunistická novela například nově uvádí, že v souvislosti s neplatností lichvářské smlouvy musí každá z jejích stran vrátit věc, kterou obdržela, zejména vyplacené peníze i s úroky. Předkladatelé si od změn slibují větší ochranu spotřebitele a snazší rozhodování soudů.

Norma SPD postihuje “vyslovené excesy”

Smyslem úpravy SPD je podle předkladatelů “postihnout vyslovené excesy” a snížit riziko pádu lidí do dluhové pasti. Předloha by podle nich zjednodušila postihování lichvářských úvěrů. Návrh hnutí předpokládá, že lichvářská by byla smlouva o půjčce s roční procentní sazbou nákladů úvěrů (RPSN) vyšší, než činí dvojnásobek zákonného úroku z prodlení aktuálního v době jejího uzavření. Nyní by to podle výpočtu ČTK bylo 19,5 procenta.

Lidem, kteří by například poskytli lichvářskou půjčku nebo z ní uplatnili pohledávku, by hrozily podle předlohy SPD v základní sazbě až dva roky vězení. Nejvyšší sazba by byla osmiletá. Ujednání, které by naplňovalo znaky lichvářského úvěru, by bylo podle návrhu od počátku neplatné. V minulosti snahy o stanovení hranice roční procentní sazby nákladů úvěrů, nad níž by se jednalo o lichvu, neuspěly. V minulém volebním období však zákonodárci přijali předlohu, která u spotřebitelských úvěrů posílila postavení spotřebitelů a zvýšila odpovědnost věřitelů za poskytnutí úvěru.

Rudolf Hruboň