Petr Fiala (ODS/SPOLU); Foto: profil P. Fialy na sociální síti

Petr Fiala (ODS/SPOLU); Foto: profil P. Fialy na sociální síti

Domácí

VIZITKA FIALOVY VLÁDY: Česku hrozí zhoršení mezinárodního ratingu

Agentura Fitch v pátek v noci vydala své nejnovější hodnocení dlouhodobého cizoměnového dluhu ČR. Potvrdila sice dosavadní rating a to na stupni AA-, zároveň ale výhled zhoršila ze stabilního na negativní. Je to poprvé od roku 1997.

Zhoršené ekonomické parametry

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS/SPOLU) je u moci jen několik měsíců a výsledek její činnosti již znamená pro Českou republiku významné zhoršení ekonomických parametrů. Zhoršení výhledu ratingového hodnocení uskutečňuje agentura Fitch v reakci zejména na snížení očekávaného hospodářského růstu České republiky, dále pak v reakci na velmi silné inflační tlaky a v neposlední řadě v reakci na vzestup rizik spjatých s markantní závislostí Česka na dovozu ruských energií, která nepůjde do budoucna rychle nahradit. Agentura vytýká Česku, že má naplněny zásobníky plynu pouze na 28 procent, což tvoří pouze 11 procent roční spotřeby.

Budeme si půjčovat dráže

Posudek světově významných ratingových agentur bedlivě sledují finanční trhy po celém světě. Pro Česko je aktuální hodnocení agentury Fitch nepříznivou zprávou. Zhoršení výhledu znamená, že Česko si na mezinárodních trzích bude muset za jinak stejných podmínek půjčovat za vyšší úrok, než by tomu bylo bez zhoršení výhledu. Další ze světově významných ratingových agentur, Standard & Poor’s, minulý týden České republice prozatím potvrdila dosavadní rating a také výhled do nadcházející doby. Dlouhodobý korunový dluh Česka tak nadále hodnotí stupněm AA, cizoměnový pak AA-. Výhled nadále ponechala stabilní.

Zpracoval Rudolf Hruboň