Společnost

VIDEO: Nejznámější a nejstrašnější experiment. Jak se myší ráj stal peklem

Byl to nejznámější a nejstrašnější pokus amerického etologa a behaviorálního vědce Johna Calhouna, známého pro svá studia hustoty obyvatelstva a jejího vlivu na chování členů společnosti.

Vytvoření ráje

Vědec vytvořil opravdový myší ráj: hojnost potravy, vody a materiálu pro stavbu hnízd. Do prostorné kádě umístil 4 páry myší. V ideálních podmínkách se myši začaly rychle rozmnožovat, populace se zvětšovala každých 55 dní. Po 315. dni pokusu se rychlost rozmnožování snížila na třetinu. Když počet hlodavců dosáhl 600, mezi myšmi se vytvořila hierarchie: vznikli „odstrčení” kteří byli podrobováni agresi ze strany „starších”. V ideálních podmínkách myši žily dlouho a neuvolňovaly místa mladým. Zavržení samci se psychicky hroutili, přestali bránit své samice.

Nasycení populace

Ty se samy staly agresivními. Paradoxem bylo to, že když samice bránily své potomstvo, během času začaly být agresivní vůči svým dětem. Zabíjely mláďata a stávaly se poustevnicemi, odmítaly se rozmnožovat. Porodnost prudce klesla, vzrostla úmrtnost mezi mladými jedinci. Mezi hlodavci se objevila nová kategorie – „krasavci”. Tito samci odmítali bojovat o samice a území, odmítali se pářit. „Krasavci” jen jedli, pili spali, pečovali o svou kůžičku, vyhýbali se konfliktům a plnění sociálních funkcí. „Krasavci” a samice poustevnice vytvořili většinu.

Zánik společnosti

Úmrtnost mladých činila 100 %, porodnost klesla k nule. Vymírající myši začaly praktikovat homosexualitu. I při hojnosti potravy se šířil kanibalismus. Myši prudce vymíraly. V 1780. den pokusu zemřel poslední obyvatel „myšího ráje“. John Calhoun opakoval tento pokus 25-krát a pokaždé byl výsledek tentýž. Na základě toho tvrdil, že bezútěšné výsledky jeho experimentů, které testoval na hlodavcích, zabývající se přelidněním, mohou být ponurým modelem pro budoucnost lidské rasy.

Rudolf Hruboň