Zahraniční

VIDEO: Moskva oslavila Den vítězství

Rusko si 9. května připomnělo 75. výročí vítězství nad německým nacismem ve 2. světové válce. Oslavy jsou omezené z důvodu probíhající epidemie koronaviru. Přesto se v Moskvě koná vojenská přehlídka a slavnostní projev přednesl ruský prezident Vladimir Putin.

Nejcennější svátek

“Z celého srdce vám blahopřeji ke Dni vítězství. Pro nás všechny je to nejdůležitější, nejcennější svátek. My ho vždy prožíváme velmi slavnostně a celonárodně,“ řekl Putin poté, co položil květiny ke Hrobu neznámého vojína v Alexandrovské zahradě Moskvy. Podle jeho slov duchovně-morální význam Dne vítězství zůstává neměnný a veliký. „Náš vztah k němu je svatý, je to naše paměť a hrdost,“ řekl Putin. „Nás spojuje společná paměť a společné naděje, naše společné snahy, naše odpovědnost za současnost i budoucnost. My víme a pevně věříme, že jsme neporazitelní, když jsme spolu,“ řekl Putin.

Vojenská přehlídka

Rusko široce a důstojně oslaví 75. výročí Vítězství ve Velké vlastenecké válce. Bude se konat přehlídka na Rudém náměstí a pochod Nesmrtelného pluku, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. „Drazí přátelé, uběhlo 75 let od konce Velké vlastenecké války. My určitě, jako obyčejně, široce a slavnostně oslavíme toto jubileum. Uděláme to důstojně, jak nám velí náš dluh před těmi, kteří trpěli a dosáhli vítězství, řekl Putin. „Bude se konat i naše hlavní přehlídka na Rudém náměstí, i náš národní průvod Nesmrtelného pluku – pochod naší vděčné paměti a nerozrušitelného, pokrevního, živého spojení mezi generacemi,“ slíbil ruský prezident.

Letecká show se konala také v Petrohradě (bývalém Leningradě):

Ohňostroje

Večer se konaly po celé zemi slavnostní ohňostroje:

Rudolf Hruboň