Magazín

VIDEO: Komunikace s hluchým psem pomocí znakového jazyka

Tento hluchý pes s přezdívkou Faraon začal nový život, a v tom mu pomohli zaměstnanci útulku, kteří ho učí znakový jazyk. Podívejte se na úspěchy Faraona.

„Než se Faraon dostal do útulku, nikdo mu nerozuměl. Byl to naprosto ‚ztracený‘ pes. Myslím si, že to ho sbližuje s lidmi s handicapem, když není v lidské moci něco změnit,“ uvedla cvičitelka Betina Verdaguerová. „Našim cílem je, abychom mu nalezli domov a dali možnost být socializovaným, adaptovaným, milujícím a přátelským psem jak pro lidi, tak pro zvířata,“ pokračovala cvičitelka. Opuštěný pes dorazil do útulku pro zvířata El Campito loni v říjnu a ačkoli prošel adaptačním obdobím, jeho nepřátelský temperament vůči lidem a jiným psům se nezlepšil, protože nereagoval na pokusy o komunikaci od psovodů. Po veterinární prohlídce bylo zjištěno, že zvíře je hluché. Od té doby začali cvičitelé Faraona učit znakový jazyk, aby se pes mohl naučit základní příkazy. Nyní už Faraon mnohým z nich rozumí.

Rudolf Hruboň