Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: pixabay.com

Fakta

FAKTA: Venezuela má největší zásoby ropy na světě

V těchto dnech prožívá Venezuela jedny z nejtěžších dnů své historie. Jako mnohé jiné země v historii, stala se tato jihoamerická země terčem tlaku Spojených států na nedemokratickou změnu režimu. Co je v pozadí?

Ropa jako strategická surovina

Po druhé světové válce se stala ropa postupně strategickou surovinou. Zejména Spojené státy, přestože samy ropu těží, se v souvislosti se zvyšující se spotřebou staly závislými na dovozu z jiných zemí. První a prozatím největší ropný šok postihl USA na podzim roku 1973, když Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) záměrně snížila těžbu ropy, aby mohla její cenu ovlivňovat ve svůj prospěch, a zároveň vyhlásila embargo na vývoz ropy do zemí, které podporovaly Izrael během Jomkipurské války (hlavně USA a Nizozemí).

USA potřebují kontrolovat světové zásoby ropy

Na základě této krize se Spojené státy rozhodly, že v zájmu životaschopnosti jejich ekonomiky a v návaznosti na to také na zajištění jejich vojenské dominance ve světě musí dostat pod kontrolu nejvýznamnější zásoby ropy na světě. Známou politikou “cukru a biče” si USA zájmové země podmanily buďto politickou korupcí vládních elit v těchto zemích a nebo vojensky zasáhly tam, kde se jim tyto elity podvolit nechtěly. Zůstalo pouze několik zemí, které odolaly, jako např. Írán a nebo právě Venezuela.

Venezuela má nejvíce ropy na světě

Přestože Venezuela nepatří ze světového hlediska k velkým zemím, byla obšťastněna největšími prověřenými zásobami ropy na světě. Přehled těchto zásob (stav na začátku roku 2017) uvádí níže uvedená tabulka sestavená na základě podkladů americké vládní Správy energetických informací:

Tabulka uvádí zásoby ropy v milionech barelů. Tyto zásoby jsou skutečným důvodem kampaně USA proti nezávislé Venezuele. Američané potřebují nutně dostat pod kontrolu ekonomiku Venezuely, aby si zajistily do budoucna bezproblémový přísun ropy.

Světové společenství selhává

V této souvislosti je pro celosvětové společenství tragické, že spousta zemí rezignovala na dodržování mezinárodního práva, které zapovídá vměšování do vnitřních záležitostí jiných států a to pod jakoukoliv záminkou. Všechny země, které překotně uznaly vůdce venezuelské opozice Juana Guaidóa za prezidenta, se staly podílníky pokusu o státní převrat ve Venezuele, osnovanému ze strany Spojených států. Je smutné, že jsme se mezi tyto země, nadbíhající takto americké přízni, zařadili i my.

Rudolf Hruboň