Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: pixabay.com

Zahraniční

KRIZE: Úmrtnost na Ukrajině téměř dvakrát převyšuje porodnost

Míra úmrtnosti na Ukrajině v současné době výrazně převyšuje míru porodnosti – 58 porodů na 100 úmrtí. Uvádí se to ve zprávě Státní statistické služby Ukrajiny (viz ZDE).

V loňském roce přišla Ukrajina o 200 tisíc lidí

Populace Ukrajiny k 1. prosinci 2018 dosahovala výše 42.177 milionů lidí. “Během ledna až listopadu 2018 se populace Ukrajiny snížila o 208,8 tisíc lidí,” uvádí statistika. V květnu loňského roku bylo zveřejněno, že OSN předpovídá snížení počtu obyvatel Ukrajiny do roku 2050 na úroveň ne více než 36 milionů obyvatel.

Země se nachází ve vleklé ekonomické krizi

Ekonomická situace a životní úroveň obyvatel Ukrajiny se snižují od prozápadního převratu v roce 2014. Zhoršuje se také úroveň zdravotní péče, neboť spousta lékařů odešla ze země za vyššími mzdami zejména do zemí Evropské unie. Před státním bankrotem zachraňují zemi opakované finanční injekce Mezinárodního měnového fondu. Přestože je tato pomoc oficiálně prezentována jako půjčky, ekonomové se domnívají, že je Ukrajina nikdy nesplatí.

Rudolf Hruboň