Ukrajinská jaderná elektrárna Černobyl; Foto: Ingmar Runge / Wikimedia Commons

Ukrajinská jaderná elektrárna Černobyl; Foto: Ingmar Runge / Wikimedia Commons

Zahraniční

UKRAJINSKÝ ČERNOBYL opět hrozí výbuchem

Ukrajinská jaderná elektrárna v Černobylu opět hrozí výbuchem. Vědci upozorňují na vzrůstající radioaktivitu uvnitř původního sarkofágu černobylské jaderné elektrárny. Znepokojující informace přinesl odborný časopis Science (viz ZDE).

Opětovný vzrůst štěpných reakcí

Odborníci se domnívají, že v uranovém palivu, které bylo pohřbeno v hlubinách reaktorového sarkofágu jaderné elektrárny, opět začínají štěpné reakce. Je to jako uhlíky doutnající na grilu,“ uvedl chemik Neil Hyatt. V současné době se ukrajinští vědci snaží zjistit, zda tyto reakce zmizí samy, nebo je nezbytné přistoupit k novým opatřením, aby se zamezilo vzniku další havárie. Anatolij Dorošenko z kyjevského Institutu pro problémy bezpečnosti jaderných elektráren uvedl, že senzory zaznamenávají zvýšení počtu neutronů vycházejících z jednoho nepřístupného místa. Mohlo by to naznačovat štěpnou reakci, míní odborník.

Nebezpečí další jaderné havárie

Jeho kolega Maxim Saveljov nevyloučil možnost další havárie v černobylské jaderné elektrárně. Osobám, které nesou odpovědnost za řízení situace, zbývá několik let, aby našly způsob jak odstranit tuto hrozbu. Během havárie v jaderné elektrárně 26. dubna 1986 se uranové palivové tyče, grafitové tyče a písek, který měl uhasit požár, místo toho proměnily na lávu. Ta se roztekla po prostorech reaktorové haly a vytvořila taveninu, jež obsahuje asi 170 tun radioaktivního uranu.

Rok po katastrofě byl nad čtvrtým energetickým blokem jaderné elektrárny vybudován sarkofág z oceli a betonu. Dovnitř však tekla voda, což zpomaluje neutrony a zvyšuje šance na štěpení jader uranu. Silné deště vedly k prudkému zvýšení počtu neutronů. Aby byl tento problém odstraněn, byl v roce 2016 vybudován nový bezpečný kryt. Díky této konstrukci množství neutronů ve většině míst sarkofágu zůstává stabilní, nebo dokonce klesá. Avšak teď se neutrony začaly hromadit na několika nových místech. Na jednom místě se jejich množství za čtyři roky téměř zdvojnásobilo.

Palivo, které tam zůstalo, způsobuje, že neutrony, které přes něj procházejí, efektivněji štěpí jádra uranu. Odborník zdůraznil, že tuto hrozbu nelze ignorovat, protože štěpné reakce se můžou ještě zrychlit, což může vést k nekontrolovanému uvolňování jaderné energie. Maxim Saveljov dodal, že reakce v podobě výbuchu by mohla zbořit nestabilní části krytu, následkem čehož by v sarkofágu došlo ke hromadění radioaktivního prachu. Vědci se shodli na tom, že vyřešit tento problém nebude snadné.

Zpracoval Rudolf Hruboň