Žena pláče v zoufalství z šíření násilí během tzv. Majdanu v roce 2014; Foto: Mstyslav Chernov / Unframe / Wikimedia Commons

Žena pláče v zoufalství z šíření násilí během tzv. Majdanu v roce 2014; Foto: Mstyslav Chernov / Unframe / Wikimedia Commons

Zahraniční

UKRAJINA: Zpráva OSN kritizuje zastrašování, vyhrožování a násilí

Atmosféra zastrašován, napětí, vyhrožování a násilných útoků. Taková je podle Úřadu Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro lidská práva (OHCHR) situace na Ukrajině. Úřad zprávu zveřejnil v předvečer prezidentských voleb. Dokument uvádí, že tato atmosféra neumožňuje lidem otevřeně vyjádřit svůj nesouhlas politikou úřadů (viz ZDE).

Nárůst zdokumentovaného násilí, na východě země ale pokles

Zpráva konstatuje, že na Ukrajině dochází k nárůstu zdokumentovaného násilí, z čehož je ve 126 případech za porušení zodpovědná ukrajinská vláda. Autoři zprávy, kteří operovali na Ukrajině prostřednictvím sedmi kontrolních bodů (Kyjev, Charkov, Kramatorsk, Luhansk, Doněck, Mariupol, Oděsa), konstatují, že pokračuje napětí na východní Ukrajině v zóně kontaktní linie, ale poznamenává, že trend, týkající se civilních konfliktů je sestupný. Počet civilních úmrtí dosahuje 3 321 ke dni 15. únoru 2019, více než 80 procent lidí ale zemřelo před polovinou února 2015. Souvisí to s dopady balíčku opatření Minského mírového procesu. Úřad komisaře vítá předání 88 vězňů z Doněcké a Luhanské republiky, jež se odehrálo v prosinci 2018 a únoru 2019, z čehož 75 bylo z Luhanska vůbec poprvé od zahájení konfliktu.

Svévolné a nezveřejněné zatýkání, mučení a špatné zacházení s civilisty na území kontrolovaném vládou

Úřad je naopak znepokojen praktikami svévolného a nezveřejněného zatýkání, mučení a špatného zacházení s civilisty na území kontrolovaném vládou. Během sledovaném období OHCHR zdokumentoval dva případy svévolného zadržování civilistů, údajně příslušníky bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU). V případech, které souvisejí s konflikty, přetrvává v důsledku toho porušování pravidel řádného procesu a spravedlivého soudního řízení, což je například všudypřítomná praxe dlouhodobé vazby a použití síly a donucování, za cílem získat přiznání nebo přijmout vyjednávací řízení. Zásahy do práce soudů v průběhu sledovaného období pokračovaly. Za pět let po násilných střetech mezi donucovacími orgány a demonstranty na Majdanu, kde došlo k zabíjení, vláda stále do značné míry neřeší. Zpoždění ve vztahu k událostem na Majdanu ve vyšetřování týkajícím se násilí pokračuje, podobně jako k úmrtím ze dne 2. května 2014 v Oděse.

Ohrožení regulérnosti prezidentských voleb

“Ochrana občanského prostoru a ochrana práv lidí na svobodu názoru a svobodu vyjadřování, média a pokojné shromažďování a sdružování je klíčem k zajištění toho, aby nadcházející prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině byly mírové a spořádané,” píší autoři zprávy v předvečer prezidentských voleb. OHCHR zdokumentovalo celkem 16 porušení výše uvedených svobod, jakož i právo nebýt diskriminován.

Násilné útoky proti novinářům a opozičním politikům

Na Ukrajině podle zprávy existují tendence, které posilují násilné útoky proti skupinám, jako jsou novináři a občanští aktivisté. Podle OHCHR se násilných útoků nejčastěji dopouštějí pravicoví radikálové, kteří ve většině případů zůstávají nepotrestáni. Úřad zaznamenal na sedm incidentů během monitorovací fáze, jež vedle k devíti porušením lidských práv, včetně nedostatku ve vyšetřování. Zpráva uvádí například útok z 18. listopadu 2018, kdy členové extrémně pravicových skupin použili pepř ve spreji a udeřili do tváře kanadského novináře, který pokrýval transgenderovou veřejnou manifestaci v Kyjevě. Policie uzavřela vyšetřování jako projev chuligánství. Zpráva OHCHR zmiňuje rovněž dva útoky proti členům politických stran. Dne 28. listopadu 2018 skupina asi 30 maskovaných mužů zaútočila na tři politické aktivisty v Oděse. Dne 12. prosince skupina přibližně 12 lidí, s výraznými symboly extrémně-pravicové příslušnosti, pronikla do kanceláře jedné politické strany v Kyjevě, kde zmlátila dva aktivisty a prohledala kancelář.

Útoky na národnostní menšiny

Množí se i útoky proti romské populaci, jejichž dosavadní vyšetřování zůstává nedostatečné. Dne 28. prosince 2018 žalobce ve Lvovském regionálním úřadu vznesl žalobu proti muži, zodpovědnému za zavraždění mladého Roma v červnu 2018. Naopak v Holosijivském rajónu bylo soudem v Kyjevě zrušeno vyšetřování proti několika násilným útokům vůči romské populaci z dubna 2018. Zpráva rovněž připomíná, že dosud nedošlo k dostatečnému pokroku ve vyšetřování vražedných útoků během manifestací na Majdanu, což bylo součástí již předchozí zprávy, stejně jako násilných útoků, jež se odehrály 2. května 2014 v Oděse.

Rudolf Hruboň