Končící ukrajinský prezident Petro Porošenko; foto: Michał Józefaciuk / Wikimedia Commons

Končící ukrajinský prezident Petro Porošenko; foto: Michał Józefaciuk / Wikimedia Commons

Zahraniční

SVÉVOLE: Ukrajina odmítá splatit dluhy vůči Rusku

Prezident Ukrajiny Petro Porošenko podepsal zákon, který donekonečna prodlužuje moratorium na zaplacení státního dluhu vůči Rusku ve výši 3 miliard $.

Předcházející moratorium bylo v platnosti do 1. července 2016. V důvodové zprávě k návrhu zákona se uvádí, že moratorium může být zrušeno v případě, že bude dosaženo dohody o restrukturalizaci dluhu.

V prosinci 2013 Rusko poskytlo Ukrajině půjčku ve výši 3 miliard $ když koupilo dluhopisy vydané ukrajinskými orgány. Na konci prosince 2015 uplynula doba splacení úvěru.

V únoru tohoto roku zažalovalo Rusko Ukrajinu u anglického soudu. Požaduje vrácení půjčených peněz včetně úroků z prodlení.

Rudolf Hruboň