Místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatická opatření Frans Timmermans; Foto: Nizozemská dělnická strana / Wikimedia Commons

Místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatická opatření Frans Timmermans; Foto: Nizozemská dělnická strana / Wikimedia Commons

Zahraniční

TIMMERMANS: Vraťme se dočasně k uhlí. Jinak hrozí občanské bouře

“Raději uhelné elektrárny, než bouře v ulicích.” Tak by se dalo stručně charakterizovat poněkud překvapivé vyjádření prvního místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse pro britský list The Guardian (viz ZDE).

Zastánce “zelenější Evropy”

Ten v minulosti proslul jako hlavní zastánce „zelenější“ Evropy a příklonu k elektromobilitě. V pátek však pro britský Guardian řekl, že v zimě kvůli vysokým cenám energií hrozí výrazné občanské nepokoje a Evropa by se tak raději měla dočasně vrátit k tradičním fosilním palivům, aby krizi umenšila. Podle nizozemského politika musí řešení aktuální krize vyvolané především válkou na Ukrajině převážit nad řešením klimatu. „Pokud se naše společnost ponoří do složitého konfliktu, protože nebude na energie, nedosáhneme ani našich klimatických cílů. Rozhodně se nedostaneme, kam potřebujeme, když nedostatek energií způsobí zásadní roztržení ve společnosti. Navíc se musíme postarat o to, aby lidé v nadcházející zimě netrpěli chladem,“ prohlásil.

Použijme uhlí

Nyní je dle něj klíčové udržet v chodu průmysl jednotlivých států. Timmermans podle svých slov hodlá dát na podzim Evropanům konkrétní záruky, že se v zimě nebudou mít špatně. Navrhuje kupříkladu dočasný návrat k uhelným elektrárnám. „Kdybychom teď zakázali uhlí, nevyslalo by to do některých členských států nejlepší zprávu a jen by to přispělo k vyššímu napětí ve společnosti,“ myslí si. „V této situaci, kdy je akutní nedostatek fosilních paliv, jak můžete někomu, kdo je má, říct: Nesmíte je použít,“ uvedl. Totéž podle něj platí o plynu. „To by bylo pokrytecké, to nemůžeme udělat,“ dodal Timmermans.

Zpracoval Rudolf Hruboň