Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zahraniční

THE WASHINGTON POST: V USA nastává potravinová krize

Pandemie koronaviru má za následek nárůst ohrožení Američanů nedostatkem potravin. Množství charitativních skupin se snaží nasytit své spoluobčany, často štědře a kreativním způsobem, ani ty ale zřejmě nedokážou pokrýt nastupující ekonomický šok. Uvádí se to v článku amerického listu The Washington Post (viz ZDE).

Potravinová krize

Koronavirová legislativa musí řešit rozbíhající se potravinovou krizi, nabádá vlivný deník americký Kongres. Poukazuje, že nová data ukazují, že se naplňují úvodní predikce, že v důsledku pandemie by se ve Spojených státech mohl objevit hlad, který zasáhne především komunity etnických menšin. Nedostatek potravin hrozí domácnostem tehdy, když jim výpadek zdrojů omezuje či znesnadňuje přístup k dostatečnému množství jídla, uvádí washingtonský server. Odkazuje na nedávný průzkum think tanku Brookings Institution, který zjistil, že pětina amerických domácností se v tomto smyslu cítila na konci dubna ohrožena. “Výhled pro malé děti je mimořádně znepokojivý,” pokračuje článek.

Hlad ohrožuje děti

Nedostatek potravin sužuje šokujících 40,9 % amerických domácností matek samoživitelek s dětmi mladšími 12 let a výzkum zjistil, že právě tuto věkovou skupinu nyní ohrožuje nedostatek potravin v míře, která je v moderní historii Spojených států bezprecedentní. Neblahé fyzické i psychické dopady dětského hladu mohou přetrvat dlouho po odeznění aktuální krize, varuje renomovaný deník. Vysvětluje, že nedostatek potravin přispívá k rozvoji stresu u dětí, který může negativně ovlivnit vývoj jejich mozku a zvyšuje riziko, že později budou trpět depresemi, úzkostmi a závislostmi. Tyto dopady hrozí především u těch nejmenších dětí, přestože nedostatek potravin škodí v každém věku, poukazuje Washington Post. Dodává, že děti ve Spojených státech nyní čelí mnoha traumatům, které mohou být v době pandemie nevyhnutelné – ať již jde o zavřené školy či zhroucení sociální rutiny -, zatímco hlad nevyhnutelný není.

Rudolf Hruboň