Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zahraniční

ŠVÉDSKO: Soud se slitoval nad imigranty, kteří znásilnili ženu

Soud ve švédském Stockholmu se slitoval nad dvěma uprchlíky z Eritreje, kteří znásilnili a zbili místní obyvatelku. Odmítl totiž jejich deportaci. Oznámil to list Aftonbladet (viz ZDE).

Zběhové z eritrejské armády

Uvádí se, že ke zločinu došlo v září ve Stockholmu. Žena se s muži seznámila v noci a pozvala je domů. O několik hodin později zavolala na policii a řekla, že byla ponižována. Soud poškozenou ženu vyslechl, prostudoval spisy k případu a zjistil, že v průběhu několika hodin migranti ženu bili, mj. i nožem, a znásilňovali ji. V důsledku toho byli oba muži odsouzeni k pěti letům ve vězení a k pokutě ve výši 140 tisíc švédských korun. V průběhu soudního zasedání požádal prokurátor o deportaci zločinců, ale soudce to zamítl, protože by v jejich rodné vlasti mohla být prý porušena jejich práva. To souvisí s tím, že dotyční opustili Eritreu nezákonně – zběhli z armády. Soud se tedy domníval, že by po návratu do Afriky mohli být potrestáni, pronásledováni nebo povoláni do armády, což se rovná nuceným pracím.

Švédové se bojí vycházet ven

Podle nejnovější zprávy o národní bezpečnosti, která byla vydána Švédskou národní radou pro prevenci kriminality, se čtyři z deseti žen bojí vyjít ven. V zprávě výzkumného centra Gatestone Institute, která se podrobně zabývá bezpečnostní situací ve Švédsku, se píše, že téměř čtvrtina obyvatel si volí jinou cestu nebo jiný způsob dopravy v důsledku obav z trestné činnosti. V první řadě se to týká žen ve věku 20 až 24 let. Až 42 % z nich uvedlo, že kvůli obavám o bezpečnost si volí jinou trasu. Totéž uvedlo 16 % mužů v téže věkové skupině. Ve Švédsku podle místní policie existuje 61 tzv. no-go zón, ve kterých není vymahatelné právo. V nich působí 200 zločineckých organizací, do nichž je zapojeno zhruba 5 tisíc zločinců. Ve 23 oblastech je situace zvláště kritická a do závažných trestných činů souvisejících i se zbraněmi a drogami tam jsou zapojeny dokonce i 10-leté děti.

Rudolf Hruboň