Švédská premiérka Magdalena Anderssonová; Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Švédská premiérka Magdalena Anderssonová; Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Zahraniční

ŠVÉDSKO: Nová premiérka musí potlačit řádění přistěhovaleckých gangů

Nová švédská premiérka Magdalena Anderssonová má před sebou nelehký úkol – vypořádat se se stále narůstajícím násilím páchaným přistěhovaleckými gangy a s přestřelkami ve švédských městech. Uvádí to ve svém článku Gatestone Institut (viz ZDE).

“Čelíme řadě vážných problémů”

Jejímu předchůdci Stefanu Löfvenovi se za jeho sedmileté funkční období nepodařilo zpomalit exponenciální růst počtu přestřelek mezi gangy. Švédský parlament v listopadu těsně zvolil Magdalenu Anderssonovou jeho nástupkyní poté, co Löfven v srpnu oznámil svou rezignaci. “Švédsko je fantastická země, ale čelíme řadě vážných problémů,” řekla Anderssonová. “Mám v plánu obrátit každý kámen, abych zmírnila segregaci a potlačila násilnou trestnou činnost, která Švédsko sužuje….” Švédsko nečelí jen “vážnému problému”, ale všeobecně katastrofální situaci. Země už léta překonává rekordy v počtu spáchaných trestných činů, přičemž stále odmítá otevřeně mluvit o souvislosti mezi migrací a násilím páchaným gangy. Tato zdrženlivost je způsobena kombinací politické korektnosti a obav z nesplnění své vlastní deklarované ambice stát se světovou “humanitární supervelmocí”.

Nejvyšší počet obětí střelby v Evropě

Podle srovnávací studie přestřelek provedené Švédskou národní radou pro prevenci kriminality (Brå) a zveřejněné v květnu 2021 má Švédsko v Evropě nejvyšší počet obětí střelby na milion obyvatel. Švédsko je navíc jedinou zemí v Evropě, kde se od roku 2005 zvýšil počet smrtících přestřelek. V roce 2020 bylo při 366 přestřelkách zabito 47 lidí a zraněno 117. Od ledna do listopadu 2021 bylo při 290 přestřelkách zabito již 42 lidí. Studie Brå dále uvádí: “Výzkum ukazuje, že nárůst počtu zastřelených je ve Švédsku silně spojen s kriminálním prostředím ve zranitelných oblastech.” Švédská policie definuje “zranitelné oblasti” jako “geograficky omezené oblasti, které se vyznačují nízkým socioekonomickým postavením obyvatel a kde mají zločinci značný vliv v místní komunitě.”

61 “zranitelných oblastí” Švédska

Zpráva “Fakta pro změnu – zpráva o 61 zranitelných oblastech Švédska” uvádí, že ve Švédsku, které má zhruba 10 milionů obyvatel, žije v 61 zranitelných oblastech již 556 000 lidí, což představuje 5,4 % švédské populace. Tři čtvrtiny obyvatel zranitelných oblastí pocházejí ze zahraničí; nejčastěji se narodili v Sýrii, Turecku, Somálsku, Polsku a Iráku. V nedávné tiskové zprávě švédská policie uvedla: “Hlavní příčinou zvyšujícího se počtu přestřelek a pumových útoků je situace, která převládá ve zranitelných oblastech, kde se obyvatelé cítí ohroženi zločinci, kde otevřeně probíhá obchod s drogami a kde zločinci na některých místech vytvořili paralelní sociální struktury.”

Nová premiérka slibuje tvrdší postup

Nová švédská premiérka oznámila, že je definitivně připravena uvalit daleko přísnější tresty, aby gangy zastrašila. Magdalena Andersson 30. listopadu 2021 ve svém prvním vystoupení uvedla: “Za trestné činy související s gangy budou udělovány daleko přísnější tresty. Nemělo by být možné vyhrožovat svědkům a umlčet je, místo toho by se jim mělo dostat podpory, kterou potřebují k bezpečnému splnění své zákonné povinnosti. Bude snazší zadržet osoby podezřelé ze závažných trestných činů…. Každý, kdo spáchá více trestných činů, by měl být potrestán přísněji. Snížené tresty pro mladé lidi ve věku 18–20 let, kteří se dopustí závažných trestných činů, budou zrušeny. Tresty by měly i u mladistvých pachatelů lépe odrážet závažnost jejich trestných činů.”

Redakčně zpracoval Rudolf Hruboň