Švédská válečná loď ze 17. století; Foto: OneHungLow / Wikimedia Commons

Švédská válečná loď ze 17. století; Foto: OneHungLow / Wikimedia Commons

Zahraniční

ŠVÉDSKO: Historie na obtíž

Švédský výbor pro vzdělání chce z učebních osnov pro děti od 13 do 15 let vyškrtnout učivo o antickém Řecku nebo Římské říši a stejně tak o švédském království v období, kdy ovládalo okolní země (1611-1718). Uvádí se to v článku švédského deníku Svenska Dagbladet (viz ZDE).

Místo historie výuka postmodernistického pohledu na společnost

Místo toho mají švédské děti věnovat více času otázkám klimatických změn, genderové problematice, kritické teorii, demokratickým hodnotám, imigraci, západnímu kolonialismu, obchodu s otroky a nacionalismu. Důraz bude kladen na „postmodernistický pohled“ na společnost, spíše než na klasickou filozofickou tradici. Uvedla to Anna Westerholmová, vedoucí švédského národního výboru pro vzdělávání. Návrh změny je zdůvodňován tím, že pro děti je toho prý příliš, aby se vše v tak krátkém čase naučily. Proto učivo o „starověkých civilizacích, od pravěku do asi roku 1700“ má být vymazáno z osnov pro střední školy.

Historici návrh kritizují

Historik Dick Harrison pro deník Aftonbladet (viz ZDE) uvedl: „Všechno, co kolem sebe vidíme, je víceméně dědictví ze starověku. Pokud návrh projde, bude to pro Švédsko ostuda na mezinárodní úrovni. V takovém případě vyzývám učitele dějepisu k občanské neposlušnosti.“ Navíc k tomu dodal: „Pokud chceme pochopit náš každodenní život, pro který je škola určena, potřebujeme znát historii. Jestli to někdo myslí vážně, že to jsou to zbytečné znalosti, musí si sám znovu sednout do školní lavice.“ Zůstává s podivem a uvidí se, jakou kritiku sklidí to, že namísto výuky o základu naší evropské civilizace nastoupí učivo o imigraci, životním prostředí, demokratických hodnotách a genderové problematice.

Rudolf Hruboň