Přijetí sudetských Němců v Chebu; Foto: profil města Cheb na sociální síti

Přijetí sudetských Němců v Chebu; Foto: profil města Cheb na sociální síti

Domácí

SUDEŤÁCI jsou opět oficiálně vítáni v českých městech

V tomto týdnu přijali oficiálně na radnici představitelé města Cheb předáky sudetských Němců v čele s předsedou tzv. Sudetoněmeckého krajanského spolku Berndem Posseltem. Sudeťáci chtějí navštívit ještě Františkovy Lázně.

Stíny minulosti se vracejí

V roce, kdy si připomínáme 75 let od skončení druhé světové války, ve které bylo nacistické Německo poraženo, se stíny minulosti vkrádají opět do našich životů. Sudetští Němci se pod rouškou tzv. Panevropské unie vrací na místa zločinů jejich předků, aby se nás snažili přesvědčit o svých dobrých úmyslech. V pozadí slov je však pouze a jen touha po vrácení jejich majetků, které jim byly zabaveny na konci války Československým státem na základě tzv. Benešových dekretů.

Sudetští Němci z Chebu zdraví Hitlera poté, co překročil hranice do Československa v roce 1938; Foto: Das Bundesarchiv / Wikimedia Commons

Sudetští Němci byli pátou kolonou Hitlera v Československu

Sudetští Němci (zkráceně Sudeťáci) bylo německé obyvatelstvo, žijící na pohraničním území mezi Německem a Československem, označovaném zjednodušeně jako Sudety. Za druhé světové války podporovalo Hitlera a postavilo se proti samostatné Československé republice. Stále více sudetských Němců začínalo ve druhé polovině 30. let minulého století sympatizovat s krajně nacionalistickými názory, které představoval Konrád Henlein a jeho Sudetoněmecká strana. Sudetští Němci za války povětšinou sloužili v německé armádě (Wehrmachtu), jen zanedbatelná část se stala aktivními odpůrci nacismu. Po skončení druhé světové války bylo v letech 1945-1946 na základě dekretů prezidenta Edvarda Beneše německé obyvatelstvo z Československé republiky vysídleno. Beneš byl o nutnosti odsunu německého obyvatelstva přesvědčen.

Rudolf Hruboň