Účastníci pochodu pro rodinu; Foto: Vladimír Franta / Sputnik

Účastníci pochodu pro rodinu; Foto: Vladimír Franta / Sputnik

Domácí

SPOLEČNOST: Praha pochodovala pro rodinu

Dnes se zúčastnilo v Praze několik stovek lidí pochodu na podporu tradičních rodinných hodnot. Svobodní i zadaní se sešli na Palackého náměstí. Na akci vystoupili s projevy poslanci Lubomír Volný (Jednotní – alternativa pro patrioty) a Jaroslav Foldyna (ČSSD).

Petice za zachování tradiční rodiny

Akci provázela také petiční akce. Kdo chtěl, dal svůj hlas petici za „zachování tradiční rodiny a odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy“. Petice začíná oslovením premiéra: „My, níže podepsaní, žádáme premiéra ČR Andreje Babiše a Vládu České republiky, aby zabránili ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (dále jako Istanbulská úmluva), protože skutečné potírání násilí na ženách neřeší a pouze vede k dalšímu protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na vytváření tradičních – tedy heterosexuálních – rodin“.

Pochod pro rodinu v Praze; Foto: Vladimír Franta / Sputnik

Petice kritizuje současné poměry, kdy nadměrné prosazování rovnosti pohlaví může vést k nemožnosti zakládat rodiny tradičního typu. Mohlo by se totiž začít zdát, že klasická rodina automaticky staví ženu do „podřízené“ role, což v Evropě není pravda. Petice vysvětluje, že něco takového je snad možné v zemích třetího světa, kde faktická nerovnost v manželství může plynout z určitých náboženských dogmat a z absolutně úzkoprsých společenských předsudků.

Varování před mocí neziskového sektoru

Petice nejvíce varuje před tím, aby se kompetence státu stále nepřesouvaly do neziskového sektoru. Mohlo by dojít k „nepřijatelnému zásahu do suverenity státu a jeho právního prostředí“. Petice na závěr uvádí: „ČR má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. Istanbulská úmluva je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnost již stávajících organizací, zabývajících se tímto tématem, což potvrzují organizace ze Slovenska“.

Rudolf Hruboň