Ilustrační foto: TeaMeister / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: TeaMeister / Wikimedia Commons

Zahraniční

ŠPANĚLSKO: Z důvodu imigrace dochází k nárůstu politického nacionalismu

Zatímco stovky přistěhovalců přijíždějí každý den do Španělska, průzkumy veřejného mínění ukazují, že nacionalismus získává v politice stále větší význam. Uvádí se to v článku na serveru Voice of Europe (viz ZDE).

Počet přistěhovalců strmě stoupá

Pouze v první polovině ledna přijelo na španělské pobřeží více než 2900 přistěhovalců, a více než 65 000 připlulo v loňském roce. Toto číslo je větší než součet přistěhovalců, kteří přišli do Španělska za tři předchozí roky a je to o 289 % více než v roce 2016.

Vysoký podíl na kriminalitě

Ve Španělsku, kde i přes to, že přistěhovalci představují pouze 12,75% obyvatel, jsou v mnoha statistikách včetně statistiky kriminality nadměrně zastoupeni, například 38,3% u trestných činů zahrnujících násilí na jiném pohlaví. Je důležité zmínit, že statistiky často zakrývají skutečný počet zločinů spáchaných lidmi se zahraničním původem, vzhledem k tomu, že ti, co již mají španělskou státní příslušnost, se počítají jako Španělé.

Nárůst nacionalismu jako odpověď

Tato situace vyvolala nárůst nacionalismu, který se odrazil na průzkumech především s nástupem strany Vox (mladá konzervativní a nacionalistická strana), která navrhuje zákony, jako je deportování všech nelegálních přistěhovalců a legálních přistěhovalců, kteří se dopustili nějakého zločinu nebo zavírání mešit, které podporují fundamentalistický islám. Začátkem léta loňského roku tato politická strana nedosáhla ještě ani na 2 %, nyní už má podporu 11,2 % voličů. Očekává se, že Vox bude pokračovat v růstu, zatímco ostatní hlavní politické strany ztratí voliče.

Rudolf Hruboň