Pavel Blažek alias Don Pablo (ODS); Foto: Martin Strachoň / Wikimedia Commons

Pavel Blažek alias Don Pablo (ODS); Foto: Martin Strachoň / Wikimedia Commons

Domácí

SOUDCI KRITIZUJÍ BLAŽKA: Nemá právo soudit jejich rozhodování

Soudcovská unie se ostře ohradila proti argumentům, kterými ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) vysvětlil své rozhodnutí nejmenovat Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně.

Kandidát prý špatně soudil

Místopředsedy krajských soudů jmenuje z řad soudců ministr spravedlnosti na sedm let, a to na návrh předsedy příslušného krajského soudu. Blažek návrhu na jmenování Novotného místopředsedou brněnského krajského soudu pro trestní úsek nevyhověl. Ministerstvo k tomu na svém webu sdělilo, že prý v trestních věcech projednávaných senátem vedeným předsedou senátu Mgr. Alešem Novotným mělo dojít k naplnění předpokladů odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci ve výši přes 3,8 mil. Kč. Dodalo, že některá další soudní řízení o náhradu škody ještě nejsou u konce.

Ministr není oprávněný ani odborně způsobilý

Stavovské sdružení soudců ve své reakci zdůraznilo, že ministr není oprávněný ani odborně způsobilý hodnotit rozhodování konkrétního soudce. “Případné naplnění předpokladů vzniku odpovědnosti státu za škodu způsobenou soudcem při rozhodovací činnosti může posoudit výhradně kárný senát,” připomněl prezident unie Libor Vávra. Napsal také, že Novotného práci v posledních letech vysoce nadprůměrně hodnotil olomoucký vrchní soud, který projednával všechna odvolání v případech, jež Novotný řešil. Toto hodnocení měl podle unie ministr k dispozici.

Zásah moci výkonné do rozhodování soudů

Unie dále uvedla, že všechna ministrem zmiňovaná rozhodnutí neučinil samostatně Novotný, ale celý jeho senát – přičemž hlasování senátu je tajné. “Ministr tudíž nemůže vědět, jak dotčený soudce hlasoval,” podotkl Vávra. “Předsedy a místopředsedy soudů jmenuje moc výkonná, prezident či ministr spravedlnosti. Pokud připustíme, že při rozhodování o tom, kdo se stane soudním funkcionářem, se může hodnotit konkrétní rozhodnutí soudce, jde o přímý a nepřípustný zásah moci výkonné do rozhodovací činnosti soudců,” uzavřel prezident unie. “Pan ministr se se Soudcovskou unií rád sejde a své rozhodnutí s nimi projedná,” vzkázal na žádost ČTK o Blažkovu reakci mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Zpracoval Rudolf Hruboň