Předseda ODS Petr Fiala; Foto: Ben Skála, Benfoto / Wikimedia Commons

Předseda ODS Petr Fiala; Foto: Ben Skála, Benfoto / Wikimedia Commons

Magazín

ŠOTEK: Petr Fiala (ODS) po 27 letech zjistil, že v Rusku už není komunismus

Nejen své odpůrce, ale dokonce i některé jeho příznivce rozesmává od včerejška nejnovější “moudro”, které na svůj Facebookový profil umístil předseda Občanské demokratické strany Petr Fiala. Informuje všechny ostatní “nevědoucí”, že “v Rusku už není komunismus”:

Zdroj: Facebookový profil Petra Fialy

Komunistická strana nevládne v Rusku již od roku 1991

Spolu s rozpadem Sovětského svazu (SSSR) a se vznikem Společenství nezávislých států (SNS) v roce 1991 skončila také vedoucí úloha Komunistické strany Sovětského svazu. Od té doby je v jednotlivých státech SNS zaváděn demokratický systém. Jednou ze zemí, které jsou v zavádění demokracie nejdále, je Rusko. V zemi se konají pravidelně svobodné volby, kde si občané vybírají politické strany a politiky, kterým nejvíce důvěřují. Existují nezávislá média a platí svoboda slova. Rozvíjí se soukromé podnikání.

Komunismus jako strašidlo

Přesto západní státy neustále používají v Rusku již neexistující komunismus (jako vládnoucí ideologii) jako strašidlo pro obyvatele západních demokracií. V posledních letech, kdy se Rusko opět stává sebevědomou zemí se samostatnou vnitřní i zahraniční politikou, útoky vůči němu ze strany Západu opět sílí. Nastala nová studená válka. Samostatné Rusko, které není ochotno se podvolit nátlaku Západu, je totiž pro Západ ohrožením.

Ohrožením jeho učení o “jediné správné cestě”, o “jediném správném názoru” jak přemýšlet, jak žít. Západ nepotřebuje skutečně svobodné občany, ale poslušné “ovčany”, kteří budou pouze trpně přijímat, co jim systém dovolí. Pro tyto účely se také hodí “nepřítel”, na kterého je v případě potřeby možno svést vše špatné, aby se náhodou lidé neptali, zda to není třeba jinak.

-rh-