Andrej Kiska; Foto: Katarzyna Czerwińska / Wikimedia Commons

Andrej Kiska; Foto: Katarzyna Czerwińska / Wikimedia Commons

Zahraniční

SKANDÁL NA SLOVENSKU: Prezident Kiska v minulosti kšeftoval s podsvětím

Na prezidenta Andreje Kisku stále více padá stín skandálů s půdou ve Velkém Slavkově pod Tatrami. Kiska totiž s pozemky v 90-tých letech kšeftoval opakovaně. Od pochybných lidí a firem blízkých popradskému podsvětí vícekrát kupoval pozemky, které byly jen těsně předtím, než je získal Kiska, pokoutným způsobem tzv. vydrženy. Uvádí to ve svém článku slovenský server Pravda.sk (viz ZDE).

Kupoval vědomě pochybné pozemky

Vše se mohlo dít bez vědomí původních drobných majitelů. Kiska kupoval vědomě a opakovaně vydržené pozemky od firem a lidí blízkých podsvětí, kteří měli kontakty na tehdejšího popradského mafiánského bosse Ondřeje Zembla blízkého Mikulášovi Černákovi a Milanu Reichelovi, který byl také spojován s podsvětím. Může jít o další podvody na drobných vlastnících, a to ve stylu podvodu z roku 1999 na zubaři Janu Francovi, který se nedal zlomit a spor s Kiskou nedávno u soudu v Popradě vyhrál.

Vlivní lidé a firmy pozemky získali pochybným vydržením po podivných notářských zápisech a pochybných převodech na katastru. Kiska takto získal Francův pozemek a také další pozemek, při koupi kterého věděl, že šlo o pochybné vydržení a byla za tím pochybná skupina lidí. Šlo o skupinu, která byla v Popradu v daném čase známa kontakty s podsvětím. Kiska byl v daném čase v Popradu vlivný podnikatel v nebankovním byznysu. “Každý kdo něco v Popradu znamenal, danou skupinu tehdy dobře znal,” prohlásil zdroj, který zná poměry v Popradě.

Kiska vše odmítá

Kiska stále tvrdí, že s kauzou údajně nemá nic společného. “Já jsem nikdy nedevelopoval, nekupoval, neprodával,” tvrdil slovenský prezident v neděli v pořadu televize TA3. Faktem však je, že Kiska koupil ve Velkém Slavkově pozemek o rozloze 12 tisíc m2, který byl krátce předtím, po pochybném vydržení firmou Agras, odcizen Francovi. Kiska pozemek kupoval od člověka, který pro něj pracoval. Kiska mezitím vícekrát upravil svou verzi toho, co se v roce 1999 mělo stát.

Tlak na Kiskovo odstoupení sílí

Na základě bobtnajícího skandálu narůstá ve slovenské společnosti nespokojenost a množí se požadavky na Kiskovo odstoupení. Jeho mluvčí na opakované dotazy novinářů ke kauze neodpověděl. Nevyjádřil se ani k otázce, zda Kiska neuvažuje, že odstoupí z funkce, a to vzhledem k závažnosti zjištění v kauze, rozsah a počty pozemků, které Kiska kupoval opakovaně po pochybných převodech a vydržení od firem a lidí blízkých popradskému podsvětí.

Co je vydržení

Vydržení je způsob nabytí vlastnického práva kdy vlastnické právo vzniká jako nové, neodvozené od předchozího vlastníka. K nabytí vlastnictví vydržením dochází oprávněným držením věci po zákonem stanovenou dobu. Nabyvatelem vlastnického práva je oprávněný držitel. Podle českého práva se vlastníkem věci může stát pouze poctivý držitel, a to jestliže ji má v nepřerušené držbě po dobu tří let (movitá věc) nebo 10 let (nemovitá věc). Do této doby se přitom započítává i doba, po kterou věc držel jeho právní předchůdce. K vydržení je kromě uplynutí uvedené doby ovšem třeba prokázat právní důvod, který by jinak vedl k získání vlastnictví, ledaže uplyne doba dvojnásobná (mimořádné vydržení). Vydržet však nelze vlastnictví věcí, které nemohou být předmětem vlastnictví, nebo které mohou být pouze ve vlastnictví státu či zákonem určených právnických osob.

Zdroj: Wikipedia.org

-rh-