Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský; Foto: Michal Reiter / Wikimedia Commons

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský; Foto: Michal Reiter / Wikimedia Commons

Domácí

RYCHETSKÝ v roce 2000 hájil volební zákon, který teď ÚS pod jeho vedením seškrtal

Pavel Rychetský v roce 2000 jako představitel vlády obhajoval návrh zákona, který do poměrného systému tehdy vnášel většinové prvky. Nyní jím vedený Ústavní soud svým kontroverzním rozhodnutím zákon zásadně změnil zpět ve prospěch poměrného systému. Uvádí se to v článku na serveru Novinky (viz ZDE).

Kritiku odmítal

Rychetský tehdejší návrh obhajoval na jednání, které se odehrálo 23. června 2000 v Senátu. Ve svém tehdejším vystoupení apeloval na věcnost a odmítal, že by se jednalo o návrh, který je „ztělesněným zlem, útokem na demokracii či demokratické základy státu”. Za tři nejčastěji kritizované skutečnosti v tehdejším návrhu zákona označil Rychetský navýšení počtu volebních obvodů z 8 na 35, zavedení d’Hondtova volebního dělitele a aditivní kvorum pro koalice na úrovni 20 procent pro koalici čtyř a více stran. Rychetský nicméně návrh v Senátu podpořil a ten prošel. Následně na popud skupiny senátorů a tehdejšího prezidenta Václava Havla zasáhl Ústavní soud, který zrušil navýšení počtu volebních obvodů i způsob přepočtu získaných hlasů na mandáty, naopak uzavírací klauzule ponechal.

Co je demokracie

Rychetský se v roce 2000 pokusil definovat demokracii. Označil ji za vládu dočasné většiny. „Je to vláda na čas, dočasná vláda většiny, tzn., že je povinnost opakovaně dávat možnost znovu vygenerovat tuto většinu. Samozřejmě, že demokracie je i ochrana menšiny. Ale prosím, to neznamená, že musí menšina za každou cenu mít zastoupení, nýbrž ochrana menšiny znamená, že musí mít právo stát se příště většinou,” dodal tehdy s tím, že tyto možnosti tehdejší změna volebního zákona nikomu neubírala.

Dnes je vše jinak

V letošním roce, když krátce zdůvodňoval, proč Ústavní soud přistoupil ke zrušení některých částí zákona, hovořil Rychetský o stejných problematických bodech, jako jeho někdejší oponenti v Senátu, respektive o jejich souběhu. Tzv. d’Hondtův dělitel sám o sobě sice mírným způsobem znevýhodňuje menší politické volební subjekty, ale v kombinaci se 14 nestejně velkými volebními kraji, které u nás jsou, dochází k porušení principu rovnosti výrazným způsobem,” snaží se odůvodnit změnu svého původního názoru Rychetský. Zatímco volební obvody ÚS ponechal, uzavírací klauzule způsobu přepočtu hlasů zrušil.

Zpracoval Rudolf Hruboň