Památková pohlednice Svazu přátel SSSR v Československu; Foto: Wikimedia Commons

Památková pohlednice Svazu přátel SSSR v Československu; Foto: Wikimedia Commons

Zahraniční

RUSKO spolu s dalšími členy OBSE vyzvalo k hájení historické pravdy

Stálí zástupci Ruska a dalších 10 zemí při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) vyzvali k zachování a hájení historické pravdy o druhé světové válce. Uvádí se to v jejich prohlášení u příležitosti 76. výročí vítězství ve druhé světové válce.

Je potřeba zachovat a chránit historickou pravdu

„Naší posvátnou povinností je zachovat a pevně hájit historickou pravdu o událostech, které jsou uloženy v paměti našich národů a v archivních dokumentech. Falšování dějin druhé světové války, jejích příčin a výsledků uráží paměť bojovníků proti nacismu a jeho obětí, přispívá k manipulaci a podkopávání základů současných mezinárodních vztahů,“ píše se v prohlášení. dané Prohlášení přijali zástupci Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruské federace, Srbska, Tadžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu.

Je nepřijatelné oslavování nacismu a neonacismu

V prohlášení se také píše, že v této souvislosti je nepřijatelné oslavování jakékoli formy nacistického hnutí, neonacismu a bývalých členů organizace Waffen-SS. „A to i v podobě budování pomníků a památníků a pořádání veřejných demonstrací za účelem oslavování nacistické minulosti, nacistického hnutí a neonacismu, stejně jako prostřednictvím oznámení či pokusů o prohlášení členů této organizace a těch, kteří bojovali proti antihitlerovské koalici, spolupracovali s nacistickým hnutím a páchali válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, s účastníky národního osvobozeneckého hnutí, stejně jako přejmenovávání ulic za účelem oslavování jejich hrdinství,“ uvádí se dále v textu.

Je potřeba dodržovat rozhodnutí Norimberského tribunálu

Prohlášení dále zdůrazňuje, že je nutné důsledně dodržovat rozhodnutí Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, která nemají promlčecí lhůtu. „Důrazně odsuzujeme pokusy o rehabilitaci a oslavování nacistických zločinců a jejich spolupachatelů. V této souvislosti bereme na vědomí rezoluci Valného shromáždění OSN přijatou dne 16. prosince 2020 ‘Boj proti oslavě nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a souvisejících nesnášenlivostí’. Zamlčování zločinů motivovaných rasovou, etnickou a náboženskou nenávistí, včetně neonacismu, agresivního nacionalismu, hrozí opakováním minulých tragických chyb,“ zdůrazňuje se v prohlášení.

Zpracoval Rudolf Hruboň