Ruský prezident Vladimir Putin při oslavě Dne vítězství 9. května 2021; Foto: Ruská prezidentská kancelář

Ruský prezident Vladimir Putin při oslavě Dne vítězství 9. května 2021; Foto: Ruská prezidentská kancelář

Zahraniční

PUTIN: Mnohé z ideologie nacismu se ve světě znovu snaží oživovat

Ruský prezident Vladimir Putin označil vítězství ve Velké vlastenecké válce za událost obrovského významu pro osud celého světa. Slíbil, že země si bude vždy pamatovat hrdinství sovětského lidu, který zůstal v nejtěžším válečném období sám proti nepříteli.

Den vítězství je pro ruský národ posvátný

V projevu na vojenské přehlídce u příležitosti Dne vítězství Putin blahopřál občanům Ruska k tomuto “Dni vítězství obrovského, historického významu pro osudy celého světa, k svátku, který byl, je, a bude pro Rusko a jeho národ posvátný. Je náš podle práva příbuznosti k těm, kteří rozdrtili, zlomili, zničili nacismus, náš podle práva dědiců generace vítězů, generace, kterou uctíváme a na kterou jsme hrdí,“ zdůraznil prezident. „Uctíváme vaši statečnost a sílu ducha, jsme vděčni za nesmrtelný příklad soudržnosti a lásky k vlasti, dokázali jste, že pouze společně se dá dosáhnout zdánlivě nemožného, porazit nelítostného nepřítele, ubránit svůj domov, děti, rodnou zemi, proslavit na staletí 9. květen 1945,“ obrátil se Putin k válečným veteránům.

Vítězství ve válce si budeme vždy pamatovat

„Budeme si vždy pamatovat, že tento majestátný hrdinský čin vykonal právě sovětský lid, v nejtěžší válečnou dobu, v rozhodujících bojích, které rozhodly o konci boje s fašismem. Náš národ byl sám na své velmi těžké a hrdinské cestě plné obětí k vítězství, bojoval na život a na smrt na všech hranicích, v urputných bojích na zemi, na moři, na obloze,“ prohlásil Putin. „Odpovědí na vpád nacistických hord byl společný, hrozivý, nepřekonatelný pocit odhodlanosti odrazit útok, udělat vše, aby nepřítel byl rozdrcen, aby zločinci, vrahové byli neodvratně a spravedlivě potrestáni. Sovětský lid splnil tento posvátný slib, ubránil vlast a osvobodil evropské země od ‘hnědého moru’, vynesl nacismu historický rozsudek,“ dodal Putin.

Ideologie nacismu jsou znovu ve světě oživovány

Ruský prezident rovněž prohlásil, že se mnohé věci z ideologie nacismu znovu pokoušejí ve světě oživovat. „Dějiny žádají, abychom učinili závěry a vzali si ponaučení. Bohužel se však znovu snaží oživovat mnohé věci z ideologie nacistů, kteří byli posedlí šílenou teorií své nadřazenosti, a to nejen různí radikálové a skupiny světových teroristů,“ řekl prezident. Poznamenal, že dnes pozorujeme „shromažďování nedobitých katů, jejich následovníků, pokusy přepsat dějiny, ospravedlnit zrádce a zločince, kteří mají na rukou krev statisíců nevinných lidí“. Putin předtím přišel na tribunu na Rudém náměstí za doprovodu tádžického prezidenta Emómalí-ji Rahmóna a podal ruce veteránům.

Zpracoval Rudolf Hruboň