Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump; Foto: Ruská prezidentská kancelář / Wikimedia Commons

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump; Foto: Ruská prezidentská kancelář / Wikimedia Commons

Zahraniční

Putin a Trump přijali prohlášení u příležitosti 75. VÝROČÍ setkání vojsk na Labi

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho americký protějšek Donald Trump přijali společné prohlášení u příležitosti 75. výročí setkání vojsk na Labi. Informovala o tom tisková služba Kremlu.

Historické setkání

„Dne 25. dubna 2020 si připomínáme 75. výročí historického setkání sovětských a amerických vojáků, kteří si vzájemně potřásli rukama na poškozeném mostě vedoucím přes řeku Labe. Tato událost se stala předzvěstí rozhodující porážky nacistického režimu,“ uvádí se ve zprávě. Poznamenává se, že „duch Labe“ je příkladem toho, jak mohou Moskva a Washington odložit spory stranou, začít budovat důvěru a spolupracovat ve jménu společného cíle. V dokumentu se také píše, že je vyzdvihován také příspěvek milionů mužů a žen, kteří na pracovní frontě vyrobili obrovské množství vojenských produktů určených pro použití po celém světě. Dělníci a podniky hrály klíčovou roli při zajišťování prostředků pro spojenecké síly, které byly potřeba k vítězství. „Dnes bojujeme s těmi nejzávažnějšími výzvami 21. století. Vzdáváme hold statečnosti a odvaze všech, kteří spolu bojovali, aby porazili fašismus. Na jejich hrdinské činy nikdy nezapomeneme,“ uvádí společné prohlášení.

Setkání spojenců na Labi

Setkání v oblasti Torgau v roce 1945 urychlilo definitivní porážku Wehrmachtu a ve skutečnosti znamenalo konec Třetí říše. Na zničeném mostě se setkali velitel čety 58. gardové střelecké divize, poručík Alexander Silvaško, a velitel průzkumné skupiny 69. americké pěší divize, poručík William Robertson.

Poručíci Alexander Silvaško a William Robertson; Foto: Pfc . William E. Poulson / Wikimedia Commons

K historickému setkání sovětských a amerických armád během Velké vlastenecké války došlo dne 25. dubna 1945 poblíž německého města Torgau na řece Labi. Poté se setkaly některé části a jednotky 69. pěší divize 1. americké armády a 58. střelecké divize, která byla součástí jednotek 1. ukrajinského frontu. Právě oni se v důsledku vojenských operací ukázali být nejblíže sobě. Setkání na Labi bylo vyvrcholením kolosálního úsilí mnoha zemí a národů, sjednocených v rámci Deklarace OSN z roku 1942. Tento společný boj si vyžádal na mnoha válečných polích obrovské oběti milionů vojáků, námořníků a civilistů.

Rudolf Hruboň