Kontejner na skladování plutonia; Foto: ENERGY.GOV

Kontejner na skladování plutonia; Foto: ENERGY.GOV

Zahraniční

USA porušují dohodu o zničení vojenského plutonia

“Spojené státy nedodržují smlouvu o likvidaci vojenského plutonia, kterou uzavřely s Ruskem”, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin.

“Po roce 2000 jsme se dohodli s Američany na likvidaci plutonia pro vojenské účely. Byla to otázka nadbytečného plutonia, které bylo nahromaděné jak u amerických firem, tak u nás. Jedná se o štěpný, vysoce obohacený materiál, který se používá pro výrobu jaderných zbraní, 34 tun na obou stranách. Podepsali jsme smlouvu a dohodli se, že tento materiál bude zlikvidován určitým způsobem, a to sice průmyslově. Založili jsme pro tyto účely speciální firmu a splnili své povinnosti, naši američtí partneři ale ne”, řekl Vladimir Putin.

“Navíc nedávno oznámili, že zničení vysoce obohaceného jaderného paliva není způsob, na kterém jsme se s nimi dohodli podpisem příslušné smlouvy, a že likvidaci provedou zředěním plutonia a jeho uložením ve speciálních nádržích v hloubce 500 metrů. To ale znamená, že si zachovají tzv. vytěžovací potenciál, to znamená, že plutonium může být opět extrahováno a zpracováno pro vojenské účely. Tak jsme se ale nedohodli”, pokračoval Putin.

“Jednoduše řečeno, z tohoto opět vytěženého plutonia je možno znova sestrojit jaderné bomby. Rusko není s takovými triky absolutně spokojeno. Moskva trvá na plnění podepsaných dokumentů”, uzavřel Vladimír Putin.

Důvodem tohoto postupu americké administrativy jsou vysoké náklady spojené s úplným zničením plutonia. Tyto náklady ale vynaložilo Rusko v souvislosti s výstavbou supermoderního, plně počítačově řízeného závodu na likvidaci plutonia v Krasnojarsku.

Rudolf Hruboň