Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Domácí

POPLATKY: Za práci notáře si od ledna připlatíme

Odměna notářů za jejich činnost je určena tzv. notářským tarifem stanoveným vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. Od 1. ledna 2021 se u některých činností notářů tato odměna zvyšuje. Uvádí se to v článku na serveru Novinky (viz ZDE).

Nejvíc změn u vypořádání dědictví

Nejvíce se zdražení služeb notářů projeví v oblasti projednání dědictví, kdy notář je soudem pověřen, aby jako soudní komisař provedl úkony v řízení o pozůstalosti. Podstatnou změnou, která se dotkne celé řady projednávaných dědictví, je změna základu odměny notáře podle obvyklé ceny pozůstalosti, kterou dědic nabude. Dosud tato odměna činila z prvních 100 tisíc korun takto určeného základu 2,0 procenta a z přebývající částky až do 500 tisíc korun 1,2 procenta. Od nového roku to do 500 tisíc korun budou jednotně dvě procenta, ale vždy nejméně dva tisíce korun (dosud to bylo nejméně 600 korun).

Notář má v souvislosti s prováděním úkonů nárok na nově stanovenou paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie pevnou částkou ve výši 300 korun a k tomu nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů.

Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů. K těmto nákladům je dále třeba připojit ještě další, novou paušální náhradu nákladů spojených s prováděním úkonů po skončení řízení o pozůstalosti ve výši 300 korun.

Zpracoval Rudolf Hruboň