Ilustrační foto: Sébastien Bertrand / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Sébastien Bertrand / Wikimedia Commons

Zahraniční

POLITICO: Pokud do EU vstoupí Ukrajina, čekají unii těžké změny

Rozhodnutí Evropské komise podpořit Ukrajinu při získání formálního statusu kandidáta na členství v EU bude mít vážné důsledky pro samotnou unii, píše ve svém článku server Politico (viz ZDE).

Kyjev bude mít silnou pozici

Autoři článku David M. Herzenhorn a Andrew Gray se obávají, že pokud se Ukrajina stane členem Evropské unie, získá kyjevský režim v Evropském parlamentu silnou pozici. Relativně velká ukrajinská populace, čítající více než 40 milionů lidí, by mohla zásadně změnit poměr sil v rozhodování EU. Ukrajina jako členský stát bude mít v politice velkou váhu taženou nadpolovičním hlasováním, v němž hraje roli velikost obyvatelstva dané země a Ukrajina bude mít rovněž nárok na značnou delegaci do Evropského parlamentu.

Ukrajina spolkne většinu dotací

Největší dopad by začlenění Ukrajiny do EU mělo na evropský rozpočet, a tedy na rozdělování peněz z unijních fondů. V první řadě by vznikl tlak na úpravu přímých zemědělských dotací, které se přidělují podle rozlohy půdy nebo počtu chovaných zvířat. Rozsáhlé ukrajinské lány by za nynějších podmínek spolkly nepřiměřenou část těchto peněz na úkor dosavadních členských států. Podobně by se Ukrajina stala hlavním adeptem pro strukturální fondy, které jsou určené na podporu chudších zemí a regionů.

Zpracoval Rudolf Hruboň