František Laudát; Foto: David Sedlecký / Wikimedia Commons

František Laudát; Foto: David Sedlecký / Wikimedia Commons

Domácí

POLITICKÁ ZOMBIE: Do aktivní politiky se chce vrátit František Laudát

V rámci tendence posledních let, kdy se do aktivní politiky pokouší vrátit někteří neúspěšní politici minulosti, oznámil svůj návrat další z těchto “zombie”, bývalý politik TOP09 František Laudát. Nově se stal předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN).

Politický turista

František Laudát je bývalý český politik TOP 09 (a ještě dříve za ODS), v letech 2006 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR, od prosince 2015 do dubna 2017 předseda Poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, bývalý předseda pražské organizace TOP 09. Laudát, jako vystudovaný elektrotechnický inženýr, se postupně dral nahoru v rámci politiky, kdy se mu podařilo dostat se do vedení významných pražských institucí, jako např. Obecního domu (1995-2006). Za jeho působení v čele této instituce byl později kritizován pro podezření z neprůhledného hospodaření. Následně se mu podařilo nejdříve v barvách ODS, později TOP09, dostat se i do Poslanecké sněmovny, kde působil v letech 2006-2017. Jeho strany jej nominovaly do významných parlamentních výborů a podvýborů, kde mohl ovlivňovat důležitá rozhodnutí o využití státních financí. Byl znám intrikami a neférovým jednáním. Z politiky se stáhl po parlamentních volbách v roce 2017, v loňském roce vystoupil z TOP09.

Záchrana KANu?

Ve svém příspěvku na sociální síti (viz ZDE) se Laudát vrátil do roku 1968, aby připomněl, že v té době se z komunistické šedi vynořily dvě aktivity, které byly prý dokladem toho, že lidé ve skutečnosti nechtěli socialismus s lidskou tváří, ale hlavně svobodu. „Jednou z těch aktivit byl K 231 a druhou Klub angažovaných nestraníků (KAN). Po roce 89 byl KAN obnoven, ale postupně se ztrácel z povědomí lidí,“ uvedl.

Před několika měsíci prý proto nabídl skupině vytrvalců, kteří drží značku KANu při životě, že se pokusí o její restart. „Asi se nemusíme přesvědčovat, že ideál svobody je u nás stále více zatlačován do kouta a vítězí populisté s vazbami na předlistopadový režim. Žádná z naléhavých výzev, která před českou společností stojí, není řešena,“ tvrdí Laudát.

Vybrané skupiny obyvatel jsou prý podle jeho slov současnou vládní mocí “nakupovány z veřejných peněz,” aby zajistily podporu vládnoucím stranám s přístupem „po nás potopa“. A nevyrovnání se s komunistickým dědictvím dnes údajně přináší svoje trpké plody. „Dnes se členové KANu rozhodli přijmout moji nabídku pokusit se o oživení tohoto hnutí a zvolili mě svým předsedou. Chceme veřejnosti nabídnout plnohodnotný program, který bude ve všech aspektech postaven na hodnotě svobody,“ oznámil Laudát na závěr ve svém příspěvku. Program prý bude hledat řešení našich dnešních problémů a bude nadějí pro příští generace.

Možná už jste zapomněli, ale: V roce 1968 se z komunistické šedi vynořily dvě aktivity, které byly dokladem toho, že…

Zveřejnil(a) Frantisek Laudat dne Sobota 19. října 2019

KAN jako zapomenutý politický outsider

Klub angažovaných nestraníků (KAN) je politické hnutí, které vzniklo na jaře roku 1968. Sdružovalo všechny zájemce o politickou angažovanost, kteří nebyli nebo nechtěli být členy KSČ ani žádné jiné strany. Po listopadu 89 bylo hnutí obnoveno. KAN se hlásí k ideálům “svobody, demokracie, humanity a prosperity, prosazuje toleranci rasovou, národnostní i náboženskou, a uplatňování zásady rovnosti občanů před zákonem a rovnosti příležitostí.” Hnutí KAN ve volbách v roce 1992 ještě do České národní rady získalo 2,69 % hlasů, do tehdejší Sněmovny národů Federálního shromáždění získalo 2,16 % a 1,99 % pak získalo ve volbách do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Od té doby na výraznější úspěch čekají.

Rudolf Hruboň