Ilustrace: Sociální sítě

Ilustrace: Sociální sítě

Domácí

POLICEJNÍ STÁT: Státní zastupitelství půjde po předsudečné nenávisti

Po lidech šířících na internetu tzv. předsudečnou nenávist půjdou spolu s policisty intenzivně státní zástupci. Státní zastupitelství naléhavě potřebuje změnit zákon tak, aby mohlo nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez soudu. Uvádí se to v článku na serveru Česká Justice (viz ZDE).

Co je předsudečná nenávist

Zavedení výrazu předsudečná nenávist a dokumenty ministerstva vnitra o jejím potírání schválila už letos v dubnu vláda (informovali jsme o tom ZDE). Předsudečné nenávisti se podle definice ministerstva vnitra může dopustit každý. Osoby, které se tohoto činu dopouštějí, „neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují“, nerespektují koncept základních lidských práv, podněcují k nenávistným aktivitám další osoby, šíří strach ve společnosti, štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy, zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie a stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Definice je natolik obecná a vágní, že může být represivními orgány státu snadno zneužita pro potírání nepohodlných názorů ve společnosti, tzn. de facto k cenzuře a omezování svobody slova.

Výroční zpráva vyhrožuje občanům

Čerstvě vydaná Výroční zpráva o činnosti státního zastupitelství pak zastrašuje občany když zpracovatelé lidem vzkazují, že se velmi mýlí, když si myslí, že za výroky na internetu nemohou být trestně stíháni se všemi důsledky: “Je nutno změnit laickou představu, že výroky uveřejněné na internetu nemohou být trestněprávně postižitelné. Již nyní lze přitom zaznamenat nárůst počtu stíhaných resp. odsouzených osob za nenávistné trestné činy. V tomto směru je rovněž důležitá spolupráce s představiteli Ministerstva vnitra, Policie ČR a neziskovým sektorem, která již byla navázána,“ uvádí se v aktuální Výroční zprávě doslova.

Terorismus jako záminka pro omezování svobod

Pod záminkou “boje proti terorismu” se snaží státní zastupitelství změnit legislativu tak, aby státní zástupci mohli bez předchozího souhlasu nezávislého soudu nasazovat vybrané procesní úkony (domovní prohlídka, odposlech a záznam telekomunikačního provozu, sledování osob a věcí) “s tím, že získané důkazy by byly použitelné, pouze pokud by tento postup byl následně schválen soudem,“ uvádí se ve Zprávě doslova. Tzn. pokud někdo bude chtít údajnou hrozbu terorismu zneužít proti nepohodlným osobám, státní zástupce by měl mít možnost beztrestně provádět výše uvedené zásahy do osobních a občanských svobod občanů. Pokud by následně postup nebyl schválen soudem, “hrozí” státnímu zástupci pouze to, že získané informace nemohou být použity u soudu, který by ale v případě zneužití těchto rozšířených pravomocí státních zástupců stejně nebyl záměrem osob, které tyto pravomoci zneužijí.

Státní zástupci se budou školit v předsudečné nenávisti

Že vedení státního zastupitelství bere šíření předsudečné nenávisti v ČR vážně, lze vyvodit i z přílohy – Zprávy o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu a trestným činům spáchaným z nenávisti za rok 2018. Zprávu předkládá státní zástupce odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství a současný prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Podle zprávy je radikalizaci a šíření předsudečné nenávisti na internetu v ČR věnována maximální pozornost: Projektů s těmito tématy se loni účastnili mimo jiné i komisařka Věra Jourová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho náměstci. Společných porad se státními zástupci se pravidelně účastní zástupci NCOZ i BIS. Letos se podle zprávy uskuteční série školení státních zástupců k předsudečné nenávisti.

Rudolf Hruboň