Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček; Foto: cssd.cz

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček; Foto: cssd.cz

Domácí

POLICEJNÍ STÁT: Hamáček navrhuje omezit právo občanů na svobodný přístup k informacím

Ministr vnitra Jan Hamáček připravil novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, jež má prý bránit úřady před zneužíváním práva na informace. Odborníci varují, že je nejen nepotřebná, ale navíc představuje útok na přístup k informacím. Uvádí se to v článku na serveru Deník Referendum (viz ZDE).

Útok na svobodu informací

Ministerstvo vnitra v čele s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) předložilo vládě novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, jejímž cílem je vytvořit takové mechanismy, které dají úřadům možnost odmítat zjevně obstrukční žádosti o informace. Odborníci však varují, že návrh ve stávající podobě je nejen nepotřebný, ale navíc představuje nejvýraznější útok na svobodu informací od doby, kdy byl zákon přijat.

Prodloužení lhůt

Podle právníka Transparency International se ovšem nejedná o jediný problematický bod, s nímž Hamáčkova novela přichází. Ta kromě jiného počítá s prodloužením některých lhůt a doplněním nových důvodů ochrany informací, respektive důvodů pro jejich neposkytnutí. Zákon o svobodném přístupu k informacím schválila Poslanecká sněmovna na návrh Senátu v polovině roku 1999. Právní úprava ukládá státním orgánům, územním samosprávným celkům a veřejným institucím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti a realizuje tak právo občanů na přístup k informacím, jež je zakotveno v Listině základních práv a svobod.

Rudolf Hruboň