Foto: Velvyslanectví Ruska v České republice

Foto: Velvyslanectví Ruska v České republice

Kultura

POCTA: Českému skladateli Vadimu Petrovovi byl předán ruský Řád přátelství

Ve čtvrtek byl slavný český skladatel ruského původu Vadim Petrov vyznamenán ruským Řádem přátelství. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo na ruském velvyslanectví v Praze.

Za propagaci ruském kultury a upevnění přátelství

Vysoké státní vyznamenání Ruské federace bylo uděleno umělci za jeho aktivní propagaci ruské kultury a za zásluhy v upevnění přátelství a spolupráce mezi národy obou zemí. Vladimir Putin podepsal výnos o vyznamenání už v minulém roce, ale převzít ho osobně z rukou ruského prezidenta v Kremlu tehdy Petrovovi neumožnil zdravotní stav. Slavnostní akce na velvyslanectví se zúčastnili příbuzní a přátelé Petrova, představitelé českých kulturních a politických kruhů, veřejnosti a médií. Rada-vyslanec Feodosij Vladyševskij, jenž vyznamenání předal, ve svém projevu zdůraznil skladatelův přínos k popularizaci ruského kulturního dědictví v České republice a popřál oslavenci hodně zdraví a nové umělecké úspěchy.

?? О вручении Ордена Дружбы Вадиму Петрову13 февраля 2020 г. в Посольстве России в Чехии состоялась церемония вручения…

Zveřejnil(a) Посольство России в Чехии dne Pátek 14. února 2020

„Svými city a tvorbou patřím k oběma slovanským národům“

V následném projevu Petrov poděkoval ruskému prezidentovi za udělení vyznamenání. Umělec zdůraznil, že tuto cenu považuje za symbol kontinuity své slavné rodiny, jejíž představitelé po staletí věrně sloužili své vlasti. Podle mistra jsou jeho osud a práce neoddělitelně spjaty s Ruskem – vlastí jeho předků – a Českou republikou, která se stala domovem mnoha ruských emigrantů, včetně jeho otce, kteří uprchli před revolučními událostmi a jejich tragickými následky. Blízkost národů obou zemí se odráží v četných dílech skladatele. „Svými city a díly patřím k oběma slovanským národům – Rusům i Čechům. Zároveň cítím sounáležitost s mými slavnými ruskými předky, na něž jsem po celý svůj život nesmírně hrdý, a kteří pro mě vždy byli příkladem morálky a lásky ke své zemi,“ uvedl Vadim Petrov po udělení ocenění.

Kdo je oceněný skladatel Vadim Petrov

84-letý skladatel je potomkem slavného ruského šlechtického rodu Repninů-Rěpninských. Dědeček a otec skladatele se přestěhovali se svými příbuznými do Prahy po bolševické revoluci v roce 1917. Stejně jako zástupci všech následujících generací velké rodiny Petrovů si však po desetiletí uchovali a pečlivě opatrovali svou lásku k Rusku a aktivně propagovali ruskou kulturu. Vadim Petrov ve věku 6 let začal hrát na housle, poté na klavír, vystudoval pražskou Akademii múzických umění v oboru skladba a klavír. Během studia na akademii začal vytvářet první díla, většina z nich byla založena na ruské hudební tradici. Autor vytvořil celkem asi 1,4 tisíce děl.

Rudolf Hruboň