Valné shromáždění OSN; Foto: Národní správy archivů a záznamů / Wikimedia Commons

Valné shromáždění OSN; Foto: Národní správy archivů a záznamů / Wikimedia Commons

Zahraniční

OSN SCHVÁLILA RUSKOU REZOLUCI o boji proti glorifikaci nacismu

Třetí výbor Valného shromáždění OSN přijal ruský návrh rezoluce o boji proti glorifikaci nacismu. Pro hlasovalo 106 zemí, proti bylo 51 zemí a 15 zemí se zdrželo. Rezoluce je aktuální v souvislosti s probíhající vojenskou operací Ruska na Ukrajině.

Odsouzení glorifikace nacismu

Rezoluce doporučuje, aby země přijaly vhodná konkrétní opatření „včetně v oblasti legislativy a vzdělávání, v souladu se svými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, aby zabránily revizi historie a výsledků druhé světové války a popírání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných během druhé světové války. Autoři dokumentu odsuzují incidenty související s glorifikací a propagandou nacismu, zejména aplikaci pronacistických graffiti a kreseb, včetně pomníků obětem 2. světové války. Rezoluce vyzývá dále státy, aby odstranily všechny formy rasové diskriminace všemi vhodnými prostředky, včetně legislativy, pokud to okolnosti vyžadují. Kromě toho dokument odsuzuje používání vzdělávacích materiálů a rétoriky během školení, které propagují rasismus, diskriminaci, nenávist a násilí na základě etnického původu, národnosti, náboženství nebo přesvědčení.

Zpracoval Rudolf Hruboň