Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Zahraniční

OSN: Na návrh Ruska byla přijata rezoluce o boji proti glorifikaci nacismu

Na 74. plenárním zasedání Valného shromáždění OSN byla přijata rezoluce navržená Ruskem pod názvem „Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiných praktik, které přispívají k podněcování soudobých forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti“.

Rezoluci podpořilo 133 zemí

Rezoluci podpořila drtivá většina států – 133. Stejně jak tomu bylo i v předchozích letech, proti hlasovaly pouze delegace USA a Ukrajiny, a 52 zemí (včetně České republiky) se hlasování zdrželo. Jedním z klíčových prvků rezoluce je odsouzení pokusů o ničení pomníků bojovníkům proti nacismu a fašismu, které zesilují v některých západních zemích s tolerancí státních úřadů. To vše se děje na pozadí odhalování památníků na počest příslušníků SS a jejich kolaborantů, a také pořádání průvodů a pochodů nacionalistů a neonacistů. Rezoluce zároveň vyjadřuje hluboké znepokojení  nad pokusy o heroizaci organizací uznaných poválečným Norimberským tribunálem za zločinecké, jako např. jednotky SS, jakož i těch, kteří bojovali s protihitlerovskou koalicí, spolupracovali s nacistickým hnutím a spáchali válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Důležitost boje proti nacismu

Bezpochyby se jedná o téma, které by mělo sloužit ke sjednocení členských států OSN, zejména s ohledem na nadcházející 75. výročí vítězství nad německým nacismem ve druhé světové válce. Vznik OSN po válce byl reakcí zúčastněných států protihitlerovské koalice na hrůzy a zločiny nacismu. Toto historické vítězství je společným dědictvím všech členských států OSN. Široká podpora ruské iniciativy a rok co rok stoupající počet jejích spoluautorů potvrzují důležitost boje proti glorifikaci nacismu a neonacismu a zachování historické paměti národů na zkušenosti z druhé světové války, která přinesla lidstvu nesčetná utrpení a miliony lidských obětí. Na tomto pozadí je velice politováníhodný postoj států, které nepodporují rezoluci, údajně pod záminkou obav o svobodu projevu.

Rudolf Hruboň