O nás

Pokračujeme v tradici založené českým básníkem, novinářem a politikem Karlem Havlíčkem Borovským (1821-1856), který je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky a v neposlední řadě patří mezi 2. generaci národních buditelů.

Národní Noviny byly založeny Vojtěchem Deymem a K. H. Borovským v revolučním roce 1848 a dosáhly ve své době velké popularity. Byly prvním deníkem v Českých zemích. Národní Noviny se staly tribunou Havlíčkových politických názorů, platformou pro kritiku centrální vlády Rakouska a hájení českých národních zájmů v rámci monarchie během revolučních událostí let 1848 a 1849 a těsně po nich.

Havlíček zde uplatňoval své schopnosti logické a přesné argumentace, sžíravé satiry, jazykového umění a vytrvalosti. Ve své době šlo o populární (v březnu 1849 dosáhl nákladu až 2400 kusů) a vlivné médium. V červnu 1849 bylo vydávání Národních Novin na několik dní úředně pozastaveno, a protože Havlíček v kritice režimu nepolevil, v lednu 1850 bylo jejich vydávání zakázáno definitivně.

Ve své práci chceme navázat na boj K. H. Borovského za uchování národní samostatnosti a suverenity před všemi jinými státy a mezinárodními uskupeními, které by nám v dnešním turbulentním světě chtěly přikazovat, jak máme žít a nebo nám dokonce vládnout.

 

Ing. Rudolf Hruboň, redaktor a editor

Kontakt: rudolf.hrubon@seznam.cz

Podmínky ochrany osobních údajů