Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: pixabay.com

Zahraniční

Nový zákon zakazující DĚTSKÁ MANŽELSTVÍ byl prohlášen v Německu za protiústavní

Spolkový soudní dvůr jako nejvyšší občanský a trestní soud v Německu vydal rozhodnutí, podle něhož může být zákon, který zakazuje dětské sňatky, údajně protiústavní, protože všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna německou ústavou. Uvádí se to v článku Gatestone Institutu (viz ZDE).

Vytváření paralelního islámského právního systému v zemi

Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu dveře legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě – podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi. Případ, kterým se soud zabýval, se týká 14-leté syrské dívky, která se v Sýrii vdala za svého 21-letého bratrance, a následně spolu přišli do Německa na vrcholu migrační krize v srpnu roku 2015. Úřad péče o mládež Jugendamt odmítl manželství uznat a oddělil dívku od jejího manžela. Manžel podal žalobu, ale Rodinný soud v Aschaffenburgu rozhodl ve prospěch Úřadu péče o mládež, který se prohlásil za právního zástupce dívky. Odvolací soud v Bambergu však toto rozhodnutí v květnu 2016 zrušil. Soud rozhodl, že manželství je platné, protože bylo uzavřeno v Sýrii, kde jsou podle práva šaría dětské sňatky povoleny. Tento rozsudek tak v Německu fakticky legalizoval manželství podle práva šaría.

Rychlokurz syrského islámského manželského práva?

Rozsudek – popisovaný jako “rychlokurz syrského islámského manželského práva” – odstartoval bouři kritiky. Někteří obvinili soud v Bambergu, že upřednostnil právo šaría před německým právem, aby tuto v Německu zakázanou praxi zlegalizoval. “Ospravedlňování náboženskými nebo kulturními rozdíly zakrývá jednoduchý fakt, že starší zvrácení muži zneužívají mladé dívky,” řekl šéf Německé policejní unie Rainer Wendt. Monika Michell ze skupiny bojující za ženská práva Terre des Femmes, která bojuje proti dětským sňatkům, dodala: “Manžel nemůže být zákonným zástupcem dětské nevěsty, protože s ní sdílí lože – což je jasný střet zájmů.” Ministryně spravedlnosti Hesenska Eva Kühne-Hörmann položila otázku: “Pokud si nemohou nezletilí – a to je naprosto správné – kupovat pivo, proč by zákonodárci měli dětem umožnit dělat taková závažná rozhodnutí ohledně manželství?”

Rozsudek umožní legalizaci dalších islámských praktik

Další komentátoři namítali, že rozsudek otevře v Německu stavidla kulturních konfliktů, protože muslimové budou rozhodnutí soudu považovat za precedent, který v zemi umožní prosazování legalizace dalších islámských praktik, včetně polygamie. Již v roce 2016 žilo v Německu 1 475 dětských nevěst – z toho bylo 361 dívek mladších 14 let. Ve snaze ochránit dívky, které se vdaly v zahraničí a v Německu požádaly o azyl, přijal proto německý parlament 1. června 2017 právní předpis zakazující dětské sňatky. Takzvaný Zákon o boji proti dětským sňatkům stanovil v Německu minimální věk souhlasu pro vstup do manželství na 18 let a zároveň zrušil všechna stávající manželství, kde byl jeden z účastníků v době obřadu mladší 16 let, a to včetně těch manželství, která byla uzavřena v zahraničí.

Legálnost dětských sňatků?

Spolkový soudní dvůr ve svém rozhodnutí zveřejněném 14. prosince 2018 ale uvedl, že nový zákon může být protiústavní, protože údajně porušuje některé články německé ústavy, konkrétně článek 1 (lidská důstojnost), článek 2 (svobodný rozvoj osobnosti), článek 3 (rovná ochrana) a článek 6 (ochrana manželství a rodiny). Spolkový soudní dvůr také rozhodl, že nový zákon nelze použít zpětně, a proto se nemůže vztahovat na syrský pár, který byl sezdaný v únoru 2015. Spolkový soudní dvůr nakonec požádal Spolkový ústavní soud, aby přezkoumal legálnost německého všeobecného zákazu dětských sňatků a aby stanovil, zda by německé úřady neměly posuzovat platnost dětských sňatků individuálně případ od případu.

Nebezpečný precedent do budoucna

Ochranou syrského páru před německým právem Spolkový soudní dvůr nejenže legitimizoval použití práva šaría v soudních sporech v Německu, ale současně vytvořil precedent, který bude v budoucnosti téměř jistě využíván obránci dětských sňatků a dalších cizích zákonů. Navíc tím, že trvá na tom, aby legitimita dětských sňatků byla zkoumána případ od případu, soud otevřel dveře takzvaným kulturním výjimkám, a to těm, které jsou zakotveny v právu šaría, které nestanoví pro manželství žádnou minimální věkovou hranici.

Redakčně upravil Rudolf Hruboň