Ilustrační foto: Aktron / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Aktron / Wikimedia Commons

Domácí

NKÚ: Stát se nestará o údržbu mostů, část je v havarijním stavu

Stát nemá přehled o stavu silničních mostů, zanedbává údržbu a nemá jednotnou evidenci plánování oprav. Konstatoval to ve své zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který zároveň upozornil, že postupné chátrání mostů může vést i k jejich zřícení.

Neexistuje jednotná evidence

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil péči o silniční a dálniční mosty v ČR od roku 2014. Kontrola ukázala, že stát nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. Neexistuje ani jednotný systém pro evidenci stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí, které jsou na ně potřeba. Údržba mostů je v řadě případů nedostatečná a opravy se často odkládají. Postupné chátrání některých mostů pak může vést až k nákladným rekonstrukcím nebo stržení mostu a stavbě nového. Při současném tempu oprav a rekonstrukcí nelze očekávat, že v dohledné době dojde k výraznému zlepšení. V ČR je celkem přes 17,5 tisíce silničních a dálničních mostů. Mosty na dálnicích a silnicích I. třídy jsou majetkem státu, mosty na silnicích II. a III. třídy vlastní kraje. Jak vyplývá z podkladů od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ve špatném až havarijním stavu je téměř 500 mostů vlastněných státem a 3 000 mostů v majetku krajů.

Neprovádí se pravidelné prohlídky

Podkladem pro plánování údržby a oprav mostů by měly být jejich odborné prohlídky. Kontroloři prověřili 27 dálničních a silničních mostů a zjistili, že prohlídky nebyly v pořádku ani u jednoho. ŘSD nezajistilo jejich provádění v předepsaných lhůtách a termínech, dokončovány byly i s několikaletým zpožděním, zprávy z nich obsahovaly rozpory v údajích a v některých případech dokonce neodpovídaly skutečnému stavu mostů. MD navíc v letech 2014–2019 neprovedlo žádnou kontrolu zaměřenou na prohlídky, evidenci nebo údržbu mostů. ŘSD podle kontrolorů mosty řádně neudržovalo a včas neopravovalo většinu z kontrolovaných mostů. Dlouhodobě neřešilo závady, na které upozornily prohlídky, a odkládalo doporučená opatření. Stav mostů se kvůli tomu postupně zhoršoval až do té míry, že některé z nich už bylo nutné strhnout a postavit mosty nové.

Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad

Rudolf Hruboň