Ilustrační foto: Gatestoneinstitute.org

Ilustrační foto: Gatestoneinstitute.org

Společnost

NĚMECKO: Nastupuje autocenzura

Podle novin Frankfurter Allgemeine (viz ZDE) nový průzkum o autocenzuře v Německu ukázal, že Němci stále více cenzurují svůj vlastní projev. Uvádí se to v článku Gatestone Institutu (viz ZDE).

Svobodně se vyjadřuje pouze 18% Němců

Na otázku, zda je možné “se na veřejnosti svobodně vyjadřovat,” odpovědělo “ano” pouze 18 % dotázaných Němců. Pro srovnání 59 % respondentů uvedlo, že bez zábran se vyjadřují pouze v kruhu svých přátel a známých. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) uveřejnil průzkum organizace Institut für Demoskopie Allensbach (Institut pro výzkum veřejného mínění) podle kterého jsou “téměř dvě třetiny občanů přesvědčeny, že dnes musí být člověk velmi opatrný, ke kterým tématům se vyjadřuje, protože existuje mnoho nepsaných pravidel o tom, jaké názory jsou přijatelné a přípustné.”

Nejcitlivější témata imigrantů, muslimů a islámu

Tento průzkum uvádí, že “pro většinu respondentů je jedním z nejcitlivějších témat problematika uprchlíků, spolu s prohlášeními o muslimech a islámu.” U témat, jako je ochrana klimatu, rovná práva, nezaměstnanost a výchova dětí, je situace naprosto odlišná a lze se k nim podle drtivé většiny dotázaných vyjadřovat upřímně.” Podle tohoto průzkumu je 71 % Němců přesvědčeno, že k otázce uprchlíků se lze vyjadřovat pouze “velmi, velmi obezřetně”.

Zvyšuje se dohled úřadů nad veřejnými projevy

“Nápadně mnoho Němců má dojem, že pokud jde o osobní projev na veřejnosti, tak společenská kontrola zesílila, a úřady stále více dohlížejí na výroky a chování jednotlivců,” konstatuje průzkum. “Každý druhý občan je přesvědčen, že dnes je mnohem více pozornosti věnováno tomu, jak se člověk chová na veřejnosti, a co říká. 41 % dotázaných uvedlo, že politická korektnost je přehnaná a 35 % respondentů dokonce dospělo k závěru, že svobodný projev je možný pouze v soukromí.”

Občané mají pocit, že jejich obavy nejsou brány vážně

Zdá se, že je velký rozdíl mezi tím, co Němci říkají na veřejnosti, a tím, co si myslí…. Padesát sedm procent Němců říká, že jim už jde na nervy to, jak jim úřady “stále více nařizují, co mohou říkat a jak se mají chovat… Občané mají pocit, že jsou stále více sledováni a posuzováni… Mnoho občanů cítí, že nejsou respektováni a jejich obavy a postoje nejsou brány vážně, a že neprobíhá otevřená diskuse o současném závažném vývoji v zemi…,” uvádí průzkum.

Ústup od svobody slova

Výsledky tohoto průzkumu nejsou pro lidi vnímající v posledních letech erozi svobody projevu žádným překvapením. Tento ústup od respektování svobody projevu vyvrcholil v Německu v roce 2018 Zákonem o cenzuře, který vyžaduje, aby platformy sociálních médií odstranily nebo blokovaly jakékoli údajné “trestné činy”, například hanobení nebo podněcování, do 24 hodin od obdržení stížnosti jakéhokoliv uživatele. Pokud tak neučiní, může jim německá vláda udělit pokutu až do výše 50 milionů eur. Někteří lidé byli již v Německu dokonce za kritiku vládní migrační politiky trestně stíháni.

Redakčně upravil Rudolf Hruboň