Německý ministr vnitra Horst Seehofer; Foto: Michael Lucan / Wikimedia Commons

Německý ministr vnitra Horst Seehofer; Foto: Michael Lucan / Wikimedia Commons

Zahraniční

NĚMECKO: Migranty musí přijímat všechny členské země EU

Německý ministr vnitra Horst Seehofer představil svůj plán reformy evropského azylového systému. Z uniklého návrhu plánu, který byl zveřejněn v médiích, je zřejmé, že EU bude od všech členských států vyžadovat přijímání ilegálních migrantů. Uvádí se to v článku Gatestone Institutu (viz ZDE).

Země V4 jsou proti povinnému přerozdělování

Země střední a východní Evropy jsou proti povinnému přerozdělování migrantů a chtějí, aby rozhodnutí o udělení povolení k pobytu zůstalo na úrovni jednotlivých států. Argumentují tím, že jednostranným uvalením migračních kvót na členské státy EU se nevolení byrokraté v Bruselu snaží donutit demokraticky zvolené evropské lídry, aby se podrobili jejich diktátu. Debata o migraci je ve své podstatě debatou o evropském federalismu a o tom, do jaké míry umožní členské státy Evropské unii, aby si uzurpovala jejich rozhodovací pravomoci.

Cílem je změnit Dublinské nařízení EU

Cílem nového plánu je změnit Dublinské nařízení Evropské unie, které vyžaduje, aby lidé hledající azyl v EU o něj požádali v první zemi EU, do které se dostanou. Země jižní Evropy – zejména Řecko a Itálie – si stěžují, že v souvislosti s masovou migrací z Afriky, Asie a Středního východu je současný systém nespravedlivě a nepřiměřeně zatěžuje. Tvrdí, že za migranty, kteří se dostanou na evropskou půdu, by měly převzít odpovědnost všechny členské státy EU. Uniklý návrh plánu vypracovaný Seehoferem uvádí, že Dublinské nařízení vytváří “zřejmou nerovnováhu”, protože například “v roce 2018 bylo 75 procent všech žádostí o mezinárodní ochranu podáno pouze v pěti členských státech EU”.

Němci chtějí návrh prosadit během jejich předsednictví EU

Seehofer seznámil se svým čtyřstránkovým plánem reformy společného evropského azylového systému novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen v Bruselu 2. prosince 2019. Očekává se, že Ursula von der Leyen oznámí své návrhy týkající se migrace v únoru 2020, před následujícím šestiměsíčním předsednictvím Evropské rady, které začne v červenci 2020 a připadne Německu. Pokud půjde všechno podle plánu, tak by měl být tento návrh zákona přijat Evropským parlamentem ve druhé polovině roku 2020, během německého předsednictví EU. Poté by tuto novou legislativu měla ratifikovat Evropská rada složená z lídrů členských států EU.

Redakčně upravil Rudolf Hruboň