Ilustrační foto: Pixabay.com

Ilustrační foto: Pixabay.com

Společnost

NÁZOR: Lidé jsou otroci. Jsou nuceni systémem ke stále většímu výkonu

Filozofii dnes nahrazuje ideologie. Jsme tlačeni neustálou honbou za větším výkonem a podstatu našeho otroctví maskuje „pozitivní myšlení“. V rozhovoru pro server Kupředu do minulosti to uvedla filozofka Anna Hogenová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (viz ZDE).

Stáváme se otroky “vypočítané” budoucnosti

Podle filozofky lidskou společnost řídí retrográdní inženýři, kteří „v různých prognostických ústavech, a jiných, v podstatě vypočítávají naši budoucnost“„A z těchto plánů přicházejí k lidem povely, přicházejí beze slov jako objektivní nutnosti, které byly vědou, která verifikuje a falzifikuje, objektivovány do takové platnosti, že není možné se těmto povelům vyhýbat. A takový člověk se v podstatě stává jakýmsi neviditelným otrokem, aniž o tom ví,“ míní Hogenová.

Jsme nuceni k neustálému zvyšování výkonu

Cílem státního aparátu je dohlížet na to, aby lidé v honbě za navyšováním výkonu vytrvali. Člověk pak nežije vlastní život, žije podsunutý. A protože o tom neví, tak se neustále potřebuje znovu a znovu ujišťovat, že žije opravdový život. Na těchto lidech poznáte, že si vlastně životem lžou, poznamenala Hogenová. Podle ní by lidem mohla z otroctví pomoci filozofie, ta se ovšem v dnešní době transformuje v ideologii. A protože se bojí si to přiznat, a bojí se i vlastního pesimismu, který by z toho mohl vyrůst, tak si namlouvá takzvané pozitivní myšlení,“ pokračuje Hogenová.

Člověk je ponoukán dělat to, co dělají ostatní

Člověk je tak veden k tomu, aby dělal přesně to, co dělají ostatní. Je mu nenápadně podsunuta role, kterou žije, místo toho, aby žil svůj vlastní život. „Čili tomuto člověku je neustále podsouvána jediná jistota: Jsi bytost, která je pozitivní, když je výkonná, když se umí bavit tak, jak se baví většina. A tak také žije. A to je právě scestí, které není životem v pravdě, které je životem v rolích, které byly člověku nenápadně podsunuty,“ míní filozofka.

Současná společnost se vydává cestou nihilismu

Z toho plyne, že se současná západní společnost vydává cestou nihilismu, před kterou varoval již německý filozof Friedrich Nietzsche. Přijde doba, kterou bychom chtěli nejméně přivítat jako hosta, je to doba nihilismu, doba, ve které bude podstata člověka založena na takzvaném přemocňování, což není nic jiného, než to, že člověk musí být neustále výkonnější a výkonnější, protože růst jeho osobního výkonu je jedinou legitimací jeho existence,“ citovala Hogenová Nietzscheho.

Zpracoval Rudolf Hruboň