Ilustrační foto: A1C Jordan Castelan / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: A1C Jordan Castelan / Wikimedia Commons

Zahraniční

NATO uvedlo do pohotovosti síly rychlé reakce v Evropě

Kvůli „krizi s Ruskem“ a obavám ohledně eventuálního vyostření situace na rusko-ukrajinské hranici zvýšila NATO stupeň pohotovosti svých vojáků. Oznámila to agentura DPA s odvoláním na zdroj blízký alianci (viz ZDE).

Příprava na válku

Jde o síly rychlé reakce (NATO Response Force, NRF). Tisíce vojáků mají být připraveny k přesunu do oblasti konfliktu nikoli během 30 dnů, jak tomu bylo dříve, ale během jednoho týdne. NRF se skládají z pozemních, vzdušných a námořních útvarů, a také speciálních jednotek, a jsou určeny k operativní podpoře operací NATO. V prosinci roku 2021 deník Die Welt oznámil, že na pozadí cvičení ruských vojsk u hranice s Ukrajinou zvýšila aliance bojovou pohotovost celkem 40 tisíc vojáků. Aliance začala zvyšovat svou vojenskou přítomnost v regionu na pozadí vyostření situace kolem Ukrajiny a obviňování Ruska z příprav invaze do této země.

Plánovaná mobilizace

Pentagon oznámil již koncem ledna, že kvůli situaci kolem Ukrajiny uvedl do zvýšené pohotovosti 8,5 tisíce vojáků „v USA a za jejich hranicemi“. Budou rychle přesunuti do Evropy na žádost NATO nebo „v jiných situacích“. V některých případech se rozhodlo Ministerstvo obrany USA zkrátit termíny přesunu vojáků z deseti na pět dnů. O nutnosti uvedení sil NRF do zvýšené pohotovosti mluvil již 16. února také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a 18. února oznámilo Německo, že zvýší stupeň pohotovosti svých vojáků v rámci NRF. NATO zvýšilo svou přítomnost také ve Východní Evropě, mj. v Litvě, Bulharsku a Rumunsku.

Zpracoval Rudolf Hruboň