Americký bombardér B-1B; Foto: USAF / Wikimedia Commons

Americký bombardér B-1B; Foto: USAF / Wikimedia Commons

Zahraniční

NATO: Na Balkánu znovu očekávají americké bombardéry

Koncem května má v Makedonii začít velké cvičení NATO. Kromě jiné techniky se ho mají zúčastnit také americké bombardéry B-1B Lancer, jež byly použity během barbarského bombardování Jugoslávie v roce 1999.

NATO bude nacvičovat “Rozhodný úder”

Srbští vojenští experti vysvětlují, proč Srbům není po chuti tato demonstrace vojenské síly USA v balkánském regionu. 20. května začíná v Severní Makedonii na polygonu Krivolak velké cvičení NATO Rozhodný úder, jež se má stát největším vojenským cvičením na území této balkánské země za dobu její existence po vyhlášení nezávislosti. Cvičení má trvat téměř dva měsíce, až do 15. června. Předpokládá se, že se ho zúčastní dva tisíce makedonských a stejný počet amerických vojáků z Evropského velení americké armády, 100 vojáků černohorské armády a také celkem 75 vojáků z Bulharska, Albánie a Litvy. Má být nasazeno na 450 kusů vojenské techniky různého určení.

Severní Makedonie ještě není členem NATO

Protokol o připojení Severní Makedonie k Severoatlantické alianci byl podepsán 6. února na bruselském summitu NATO, avšak bývalá jugoslávská republika není oficiálně členem této organizace, dokud protokol nebude ratifikován všemi 29 členskými státy NATO a parlamentem samotné Severní Makedonie. Podle názoru srbského vojenského experta Aleksandara Radiće Skopje nadšeně souhlasilo s velkými manévry NATO na svém území kvůli vnitropolitickým příčinám. Neoblíbená vláda potřebuje ukázat nespokojeným voličům nějakou aktivitu směrem k Západu a zejména vůči Spojeným státům.

Nasazení bombardérů B-1B jako provokace

Radić nedávno navštívil Ministerstvo obrany Severní Makedonie a získal informace, podle kterých mají být během těchto cvičení nasazeny také bombardéry B-1B, jež byly aktivně používány NATO při bombardování Jugoslávie v roce 1999, rovněž v Afghánistánu a Iráku. Velmi zřídka je používají na cvičeních v Evropě. Pro Balkán je to vůbec bezprecedentní rozhodnutí, řekl Radić. „Nasazení dvou těchto letounů znamená jisté politické poselství, které má ukázat dominanci USA na tomto území. Bombardéry zřejmě přiletí do Makedonie z britské základny, kam předtím přiletí z USA. Vstoupí do makedonského vzdušného prostoru, shodí bomby nad polygonem a odletí zpátky, což podle mého názoru vyvolá značný ohlas naší veřejnosti,“ předpokládá Radič.

Destabilizace regionu Balkánu

Předseda Eurasijského bezpečnostního fóra Mitar Kovać prohlásil, že pro Srbsko je samotný fakt těchto cvičení u jeho hranic velkým důvodem ke znepokojení. Řekl, že souhlas Skopje s účastí bombardérů B-1B, které před dvaceti lety přinášely smrt v jejich bezprostřední blízkosti, svědčí o obrovské servilitě vůči NATO. Kovać připomněl, že Bělehrad aktivně komunikuje s Evropským velením americké armády, které je organizátorem Rozhodného úderu, takže podle jeho mínění není vyloučeno, že Američané mohou požádat dokonce Srbsko o souhlas s přeletem těchto bombardérů přes jeho vzdušný prostor.

Rudolf Hruboň