Mýtná brána; Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Mýtná brána; Foto: Aktron / Wikimedia Commons

Domácí

MÝTNÉ: Regulérnost výběru u nás provází od počátku pochyby

Současná aféra kolem mýtného systému připomněla kontroverzní okolnosti výběru firmy Kapsch, jako prvního provozovatele, v rámci výběrového řízení již v roce 2005.

Státní zakázka za miliardy

Do výběrového řízení na vybudování a 10-leté provozování systému se v roce 2005 přihlásili čtyři uchazeči (firmy či konsorcia), všichni s mikrovlnným nebo kombinovaným systémem: Mytia (Ascom Fela + Damov + ABD Group) za 15 miliard, Autostrade za 17,5 miliardy, Kapsch za 22 miliard, A-Way + AŽD za 33,7 miliardy. Dodavatelé satelitních systémů (německý T-systems, francouzská Logica) se do soutěže nepřihlásili, protože měli výhrady k zadávacím podmínkám, například příliš brzkému termínu zavedení, příliš velkým rizikům pro dodavatele, nehotové legislativě a netransparentnosti výběru. Nakonec se nepřihlásily ani firmy Siemens, IBM a mnohé další, které předběžně projevovaly zájem. Někteří z neúspěšných konkurentů se odvolali k Evropské komisi.

Pochybné okolnosti výběru Kapsche

Ministerstvo tři ze čtyř nabídek vyloučilo z technických či jiných důvodů. Okolnosti, za kterých byla nakonec vybrána firma Kapsch, byly předmětem kritiky, média v investigativních reportážích naznačovala pravděpodobnost korupce a zmanipulování výběru. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v lednu 2006 potvrdil výsledek soutěže. Závěrečná zpráva parlamentní vyšetřovací komise v roce 2008 žádné porušení zákona neprokázala, nebyly zjištěny ani žádné zásadní nedostatky provozu mýta. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud, který zamítl kasační stížnost vyloučených uchazečů. Výběrovým řízením se však zabývala policie i po více než deseti letech od přidělení zakázky firmě Kapsch, okolnosti výběrového řízení tak zůstávají i nadále krajně pochybné.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň