Ilustrační foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Zahraniční

MIGRACE: Zdrojové země Západ rozvrátil

Země, ze kterých přichází do Evropy nejvíce ilegálních migrantů, mají jedno společné. V průběhu nedávných let západní státy v čele s USA zasáhly násilně do jejich vnitropolitického vývoje a tím je uvrhly do zmatku a chaosu, který je nyní zdrojem ilegální migrace.

Sýrie

Syrská občanská válka začala v roce 2011 demonstracemi v rámci tzv. arabského jara, které se syrská armáda snažila potlačit, což vedlo k povstání části obyvatelstva. Výsledkem je faktické roztříštění země na velký počet oblastí, ve kterých mnoho navzájem nesourodých frakcí bojuje za rozličné cíle ve velmi nepřehledném konfliktu. Mnohé z těchto frakcí jsou v podstatě islamistické teroristické organizace, které byly mohutně vyzbrojeny a finančně podporovány ze strany USA prostřednictvím CIA.

Libye

V roce 2011 propuklo tzv. arabské jaro také v Libyi jako povstání namířené proti režimu Muammara Kaddáfího. Libyjská armáda začala letecky bombardovat protestující, což se stalo záminkou pro západní státy aby do konfliktu zasáhly. Do vzdušného prostoru Libye vstoupily nezákonně vojenská letadla Francie, Velké Británie, Španělska, Itálie, Belgie, Spojených států amerických, Kanady i některých arabských zemí. Tyto státy podpořily povstalce, což výrazně změnilo strategickou situaci na bojišti. V červenci 2011 začala koordinovaná ofenziva povstalců. Během srpna 2011 se povstalcům podařilo dobýt téměř celé území Libye a následně dopadnout Kaddáfího, který byl povstalci lynčován a následně zavražděn.

Irák

Po teroristických útocích 11. září 2001 označil George W. Bush Irák za součást „osy zla“. 20. března 2003 provedly Spojené státy a jejich spojenci invazi do Iráku pod vymyšlenou záminkou držení zbraní hromadného ničení iráckým režimem. Tento ozbrojený vpád byl porušením mezinárodního práva, protože tato akce nebyla schválena OSN. Do poloviny roku agresoři okupovali celé území. Okupační síly vytvořily tzv. Prozatímní koaliční správu jako přechodnou vládu.

Mezitím se zvyšovalo násilí mezi šítskými a sunnitskými muslimy, kteří na sebe páchali atentáty, a tyto nepokoje vyústily v občanskou válku a vznik tzv. Islámského státu. Tomu se podařilo využít chaosu v zemi s roztříštěnou vládou i společností a vojensky se etablovat na značné části iráckého i syrského území. To mělo za následek, že značná část obyvatelstva musela opustit své domovy. Podle odhadů se jedná o 3 miliony vnitřně vysídlených osob, dalších 8 milionů lidí potřebuje kvůli konfliktu akutní humanitární pomoc.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň