Poloostrov Krym; Foto: Denis Kamaev / Wikimedia Commons

Poloostrov Krym; Foto: Denis Kamaev / Wikimedia Commons

Zahraniční

IATA: Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu ve prospěch obnovení letů nad Krymem

Na konci března se uskuteční setkání s účastí Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) pod záštitou Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Jak vešlo nyní ve známost, IATA chce na jednání dosáhnout obnovení letů nad Krymem.

Jak vysvětlil generální ředitel organizace Tony Tyler, letecké společnosti vynakládají “obrovské množství dodatečných finančních prostředků na pohonné hmoty” na oblétání Černého moře. Kromě toho to zvyšuje množství škodlivých emisí vypouštěných letadly do ovzduší.

Stojí za zmínku, že Tyler je přesvědčen, že létání nad Krymem “je jeden z klíčových bodů celosvětovém letectví. Proto všechny zúčastněné strany potřebují, aby se spojily a dospěly ke společnému rozhodnutí,” – řekl v rozhovoru pro noviny “Kommersant” .

Připomeňme, že v únoru Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) umožnila evropským leteckým společnostem létat nad územím Krymu. EASA dospěla k závěru, že bezpečnostní rizika plynoucí z připojení Krymu k Rusku se snížila.

Rudolf Hruboň