Tanky T-55 invazních sil do Československa v roce 1968; Foto: Engramma.it, Wikimedia Commons

Tanky T-55 invazních sil do Československa v roce 1968; Foto: Engramma.it, Wikimedia Commons

Historie

HISTORIE: Mé vlastní vzpomínky na pobyt sovětských vojsk u nás

Prožil jsem část doby přítomnosti sovětských vojsk u nás jako dospělý člověk a mohu tak vzpomínat na to, jak to skutečně bylo. Na rozdíl od mnohých mladších, kteří o co méně mají osobních zkušeností s touto dobou, o to „zasvěceněji“ se o ní snaží psát…

Z historického hlediska každý násilný vstup vojsk jednoho státu na území jiného státu je špatný. Nejinak tomu bylo v srpnu 1968. Je ale potřeba vidět tyto události také v historickém kontextu doby. Jednalo se o období tzv. studené války, kdy si oba proti sobě stojící politické bloky hlídaly ostře své zájmy, jako např. USA, které v té době bojovaly ve Vietnamu.

Já jsem přítomnost sovětských vojsk u nás začal vnímat jako dítě školou povinné na základě občasných zmínek ve zprávách. Přestože se sovětská posádka nacházela pouze 26 km od okresního města, kde jsem tehdy žil, běžně jsem nepotkával ani sovětské vojáky, ani jsem nevídal jejich vojenskou techniku.

Až později jsem se dozvěděl, že mají ve svých kasárnách vše potřebné včetně obchodů, takže řadoví vojáci až tolik opouštět kasárna nepotřebovali. Navíc od svých velitelů nedostávali propustky, i když už se chtěli ven podívat.

Pokud se týká vztahu běžných občanů k sovětským vojskům, obecně by se dal nazvat smířením s tím, že se s tím nedá nic dělat. U většiny lidí to ale určitě nebylo nepřátelství. Zkušenost druhé světové války a vděčnost za osvobození převážné části území tehdejšího Československa Rudou armádou byla tehdy ještě stále čerstvá.

Někteří „přičinlivější“ občané dokonce našli způsoby, jak na vztazích se sovětskými důstojníky vydělat, když od nich kupovali např. levný benzín „ušetřený“ z pohonných hmot určených pro nenasytnou bojovou techniku.

Celkově mohu mou osobní zkušenost se sovětskými vojsky označit jako nekonfliktní. Myslím si, že i dnešní označování doby pobytu vojsk u nás jako okupace je přehnané. Já si jako okupaci představuji situaci, kdy je okupačními silami kontrolován každodenní život okupované země, a takto to v případě pobytu sovětských vojsk u nás rozhodně nebylo.

Rudolf Hruboň