Marine Le Pen, předsedkyně francouzského Národního sdružení; Foto: Antoine Bayet / Wikimedia Commons

Marine Le Pen, předsedkyně francouzského Národního sdružení; Foto: Antoine Bayet / Wikimedia Commons

Zahraniční

MARINE LE PENOVÁ vyzvala k rozhodným krokům proti islamismu ve Francii

Šéfka francouzské Národní fronty Marine Le Penová ve čtvrtečním tiskovém prohlášení vyzvala k praktickým krokům k vyřešení hrozby islamistické radikalizace Francie (viz ZDE).

Vlastní zákony pod rouškou náboženství

Politička se odvolává na nedávnou zprávu francouzských senátorů, kteří vyjadřovali znepokojení nad tendencí islamistické radikalizace, a rovněž zdůrazňovali, že „menšina francouzské populace muslimské víry tíhne k ‚neústupnému‘ chování pod rouškou náboženství“. Také zmínila podobnou zprávu francouzských poslanců z roku 2019, když ti vyjádřili znepokojení nad vzestupem náboženského komunitarismu šířícího se v enklávách a separatismu, který může vést k zavádění vlastních zákonů, odlišných od zákonů francouzské republiky.

Nastal čas přejít od slov k činům

Le Penová se dále ptá, kolik salafistických mešit bylo uzavřeno od doby, kdy v únoru francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil bojovat proti islámskému separatismu v zemi. A pak zdůraznila, že nastal čas pro rozhodné kroky vůči „islamistickému totalitarismu, který neuznává oddělení náboženství od státu, velký princip demokratických a pluralistických společností. „Musíme učinit konec kompromisům a lhostejnosti. Nyní je nutné zakázat všechny radikální islamistické skupiny, které působí v určitých oblastech a užívají si úplné beztrestnosti, (…) žádné náboženské dogma nemůže panovat nad osudem francouzského lidu,“ dodala Le Penová s tím, že je třeba „zastavit masivní a anarchické přistěhovalectví, které pouze posiluje komunitarismus a dláždí cestu šíření radikálního islamismu“.

Sliby prezidenta Macrona

Letos v únoru francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že islamistický separatismus je neslučitelný se svobodou a rovností. Poznamenal také, že Francie musí bojovat proti „cizímu vlivu“ v oblasti náboženství, a proto přestane přijímat imámy vysílané jinými státy a zpřísní kontrolu zahraničního financování náboženských zařízení. Současně se podle Macrona zvýší počet imámů studujících ve Francii. V republice nikdy nemůžete akceptovat, že zákony náboženství mohou být vyšší než zákony republiky, uvedl s tím, že kroky vlády nejsou ale „plánem proti islámu“.

Rudolf Hruboň